5 LLYFR I’W DARLLEN YR HYDREF HWN

Yr hydref. Tymor y dail yn disgyn a chasgliad o liwiau melyn a choch ac oren yn gorchuddio’r tir…tymor y terfyn haf ond sydd heb eto gofleidio’r gaeaf…a chyfle euraidd i swatio yn gynnes ar brynhawn glawog neu eistedd yn y parc gyda chlamp o nofel dda!


5. SAITH OES EFA gan Lleucu Roberts

saith-oes-efa-lleucu-roberts

Saith stori fer sydd yn agor drysau ar fydoedd menywod ein hoes ni heddiw gan fynegi themâu oesol ar yr un pryd a geir yn y gyfrol arbennig hon. Mae pob stori yn dilyn hanes dynes wahanol mewn cyfnodau gwahanol o’i bywyd ac mewn cyfnodau gwahanol o hanes. Trysor o gyfrol gyfoethog gan Lleucu Roberts – awdures sydd yn feistr ar ei chrefft. Perffaith i’w darllen ar brynhawn oer o hydref gyda chwpaned o goffi.


4. YMBELYDREDD gan Guto Dafydd

ymbelydredd-guto-dafydd

Hanes gŵr ifanc o Ben Llyn sy’n derbyn chwe wythnos o driniaeth ymbelydrol am diwmor ym Manceinion.  Mae’r ymweliadau yn sbarduno myfyrdodau ac atgofion am ei fywyd hyd yma a syniadau a’i athroniaeth am bob math o bynciau.

Nofel rymus, ffraeth, gonest ac athronyddol heb fod yn drymaidd fydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, gwingo a chnoi-cil am ambell beth…


3. BLASU gan Manon Steffan Ros

blasu-manono-steffan-ros

Un o glasuron gan Manon Steffan Ros. Wrth edrych yn ôl ar ei bywyd, a’r teulu a’r ffrindiau a fu’n gwmni iddi ar hyd y daith, daw blasau o’r gorffennol i brocio atgofion Pegi. Ond nid yw pob atgof yn felys, ac mae rhai cyfrinachau’n gadael blas chwerw.

Dathliad o fywyd yw’r nofel sydd yn wledd o lawenydd a phrofiadau melys yn ogystal â themâu tywyll ac ysgytwol. Stori fydd yn aros yn hir yn eich cof. Beth am roi cynnig ar rai o’r ryseitiau sydd i’w cael tu mewn y nofel yn ystod prynhawn glawog?


2. MORFFIN A MÊL gan Sion Hughes

morffin-a-mel-sion-hughes

Nofel gyffrous wedi ei lleoli yn Llydaw, Paris a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae Ricard
yn fiolinydd dawnus ond pan ddaw’r rhyfel mae’n cael ei anfon i dref Vannes ar berwyl peryglus ar ran yr heddlu cudd.

Stori afaelgar sydd yn llifo’n gyflym yn debyg iawn i ffilm gyda phenodau byrion sydd yn
symud yn chwim rhwng llefydd a golygfeydd. Anghofiwch y blockbuster diweddaraf, dyma antur hanesyddol werth ei hymgolli ynddo!


1. TRI DEG TRI gan Euron Griffith

tri-deg-tri-euron-griffith

Mae bywyd yn eithaf normal i Meirion Fôn, pedwar deg rhywbeth ond bob hyn a hyn mae’n derbyn amlen sy’n mynd ag ef ar anturiaethau ar draws y byd yn sgil ei waith fel hitman. Ond yna, un diwrnod, mae’n cael amlen newydd… rhif Tri Deg Tri… ac mae’n wynebu sialens fwyaf ei fywyd…

Stori ddyfeisgar gydag elfennau o hiwmor tywyll a dyfnder annisgwyl mewn mannau,  dyma nofel ffraeth ddarllenadwy fydd yn siŵr o hawlio ei lle ar eich silff lyfrau!

 

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s