DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI ALAN LLWYD

Yr awdur â’r bardd Alan Llwyd sydd yn cael ei holi yn dwll gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon!


Enw: Alan Llwyd

O ble ydych chi’n dod?  O Lan Ffestiniog ym Meirionnydd yn wreiddiol, ond symudais i Ben Llŷn pan oeddwn yn bump oed.

Yn gryno, disgrifiwch eich llyfr diweddaraf: Cofiant i’r bardd a’r llenor Gwenallt.

14711118_1285170898182910_6736481799771219336_o

Pwy yw eich hoff awdur?
Cwestiwn amhosib i’w ateb oherwydd mae gen i gymaint o hoff awduron. Pe bawn i wedi darllen llai gallwn roi un enw yn unig ichi. Rwy’n credu y bydd yn rhaid i mi enwi gwrthrychau fy nghofiannau diweddar fel fy hoff awduron, sef Kate Roberts, R. Williams Parry, Waldo Williams a Gwenallt. Oni bai am y ffaith fy mod i wedi gwirioni ar eu gweithiau, ni fyddwn wedi llunio cofiannau iddyn nhw yn y lle cyntaf. Ond mae yna rai eraill, ugeiniau, gannoedd … 

Pa lyfr a wnaeth y fwyaf o argraff arnoch?
Fe adawodd Yr Haf a Cherddi Eraill, R. Williams Parry, gryn dipyn o argraff arnaf pan oeddwn yn astudio’r llyfr ar gyfer fy arholiadau Lefel ‘O’ yn Ysgol Botwnnog gynt. 

“Darllenwch yn helaeth. Darllenwch y meistri. Darllenwch yn rheolaidd. Darllenwch a darllenwch a darllenwch. Yna, ewch ati i ysgrifennu eich hunan.”

haf_a_cherddi_eraill_yr_llyfrBeth oedd eich hoff lyfr(au) yn blentyn?
Prin oedd yr arlwy pan oeddwn yn blentyn, ond roedd yna ddau lyfr yr oeddwn yn eu darllen a’u hailddarllen. Anturiaethau Gwas y Wern, Joseph Jenkins, oedd un, a Dirgelwch Hendre Galed, stori dditectif gan R. J. Rowlands (Meuryn) oedd y llall. Gallaf weld eu cloriau yn glir o flaen fy llygaid yr eiliad hon. Diolch amdanyn nhw! 

Pwy yw eich hoff gymeriad a’ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?
Fy hoff gymeriad: Gabriel Oak yn Far from the Madding Crowd, Thomas Hardy. Cadarn, ffyddlon, doeth, amyneddgar. Fy nghas gymeriad: Uriah Heep yn David Copperfield, Charles Dickens, neu Pinkie yn Brighton Rock, Graham Greene.

Yn olaf, beth yw eich cyngor chi i rywun sydd eisiau ysgrifennu? 
Darllenwch yn helaeth. Darllenwch y meistri. Darllenwch yn rheolaidd. Darllenwch a darllenwch a darllenwch. Yna, ewch ati i ysgrifennu eich hunan.


Mae Gwenallt: Cofiant D Gwenallt Jones 1899-1968 gan Alan Llwyd ar gael gan Y Lolfa (£19.99)

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s