CAMPAU CARYL

Disgrifir Caryl Lewis fel ‘brenhines newydd ein llên’ gan Bethan Mair ar ôl ei chyfrol diweddaraf, Y Gwreiddyn. Mae Caryl wedi bod yn nofelydd ers dros ddeg mlynedd bellach ond pa mor gyfarwydd ydych chi gyda’i gwaith hi? Dyma adolygiad o’i llyfrau i oedolion, arddegwyr a phlant i’r sawl sydd heb ddarllen popeth eto…


 

NOFELAU

Dal Hi! (2003) dal-hi-caryl-lewis
Nofel gyntaf Caryl. Portread o dîm tynnu rhaff merched a’u bywyd yng Nghymru cyfoes. Darlun cyfnod pendant ym mywydau’r menywod – yr hwyl, y tristwch a’r cymlethdod.

martha-jac-a-sianco-caryl-lewis

Martha, Jac a Sianco (2004)
Nofel am deulu o ddau frawd a chwaer ar eu fferm teuluol. Ceir portreadau o gymeriadau traddodiadol cefn gwlad ac unigrwydd ynysig sydd yn cylchu’r teulu. A fydd un o’r tri yn gadael i’r lleill fod yn hapus? Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2005.

y-gemydd-caryl-lewisY Gemydd (2007)
Nofel am gefn gwlad a’u chymeriadau sydd yn byw ar gyrion cymdeithas. Mae’r nofel yma eto wedi’i leoli yng Ngheredigion ac yn canolbwyntio ar Mair a’i bywyd yn ystod y cyfnod mae’r farchnad le mae ei stondin gemau yn cau.

Plu (2008) plu-caryl-lewis
Cyfrol o storïau byrion yn canolbwyntio ar berthynas unigolion a’r byd. Mae bob stori fel darlun mewn amser a’n pipo mewn i fywydau rhai am ychydig bach.

Naw Mis (2009)naw-mis-caryl-lewis
Nofel sydd yn wahanol i gyfeiriad arferol Caryl Lewis. Hanes Cara yn ceisio gwneud synnwyr o’i lleoliad newydd yn yr Arhosfyd ar ôl ei marwolaeth a hanes ei theulu yn ceisio ymdopi a delio gyda diflaniad Cara. Portreadau ardderchog o’r gymuned a’u rhagfarnau.

Y Bwthyn (2015)y-bwthyn-caryl-lewis
Nofel am fywyd ar fferm mynyddig yng ngogledd Ceredigion. Mae’n ddarlun o natur drwy’r tymhorau o lygaid tad a mab – Enoc ac Isaac, a drwy lygaid y dinaswr Owain, sy’n chwilio am fwy o ystyr yn ei fywyd. Ceir disgrifiadau mor glir bron gall rywun glywed synau byd natur ar y mynydd. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2016.

y-gwreiddyn-caryl-lewis-copy

Y Gwreiddyn (2016)
Cyfrol newydd o storïau byrion yn ymwneud a phobl a’u perthynas gyda pobl eraill yn ogystal â natur a’u amgylchfyd. Ceir disgrifiadau a sylwadau craf a dwys arferol Caryl am fywyd a chymeriadau Cymraeg.


 

ARDDEGAU

Iawn Boi? : -) (2003) 0862436990
Nofel i arddegwyr am Catrin sydd yn paratoi sefyll arholiadau TGAU a helyntion a phroblemau ei ffrindiau. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2004.

 Yr Ysbryd (Dramâu’r Drain) (2006)yr-ysbryd-caryl-lewis-dramaur-drain
Drama pum cymeriad am Ioan, sef bachgen 10 oed sydd yn ceisio ymdopi gyda marwolaeth ei frawd, Carwyn.

 

Arkies (Dramâu’r Drain) (2006)arkies-caryl-lewis-dramaur-drain
Drama am fachgen 16 oed sy’n ansicr o’i hun, a sydd yn ymuno gang yr Arkies. Mae’r ddrama yn delio gyda’r gwrthdaro rhwng ei rieni, ei hen ffrindiau, a’i ‘ffrindiau’ newydd – a’r effaith ar ei fywyd.

 

Sgwbidw Aur (2014)0862437873
Nofel am fywyd Colin, a’i berthynas gyda’i rieni, ffrind gorau a chymeriadau eraill yr ysgol. Mae tad Colin yn ralio a gwario bob ceiniog ar ei gar, ond byth yn ennill ras. Mae Colin yn dechrau helpu fel ffordd o dreulio amser gyda’i dad, ond mae e’n troi mas ei fod yn eithaf da yn helpu.

 

 


 

 PLANT

Sgleinio’r Lleuad (2014) Layout 1
Stori Caryl Lewis a lluniau hyfryd Valériane Leblond – mae Bwbw a Byrti wedi cael digon ar lanhau’r lleuad a neb ar y Ddaear yn helpu.

Ar ôl cael cyngor doeth o Pwnîc, mae’r ddau yn cael wythnos o wyliau, gyda’r lleuad yn mynd yn dduach ac yn dduach…. a wedyn mae rhywbeth rhyfeddol yn digwydd!

0862437792Cyfres Bili Boncyrs
Cyfres am anturiaethau boncyrs Bili a’i deulu a DJ Donci Bonc. Mae yna 8 stori yn y gyfres: Y Pants Hud; Y Cynllun Hedfan; Y Gêm Bêl-droed; Y Deinosoriaid; Y Planedau; Y Sw; Seren y Rodeo; ar y Fferm.


ALLAN O BRINT

Y Rhwyd (Stori Sydyn) (2009) – allan o brint (e-lyfr ar gael) Rhwyd_v12-16.indd

Llwybr celwyddog Meic sydd yn cael ei bortreadu yn y nofel fer yma. Mae Meic yn mynd am nosweithau bant o adref ar ‘waith’ gan gadael ei wraig a’i blant heb syniad o’i fywyd ddwbwl. Cawn bortread o’i berthynas gyda’i deulu a’i ffrind gorau Paul. Ond fel bob stori dda, mae yna dwist!

Jackie Jones (2008) – allan o brint (e-lyfr ar gael) jackie-jones-caryl-lewis-sydyn

Stori ddirgelwch am Jackie Jones, cyfreithwraig llwyddiannus disglair sy’n cynrychioli dihirod – ac ennill eu ceisiadau. Mae bywyd personol Jackie yn llai llwyddiannus gyda’i phriodas yn dod i ben a ffrindiau yn pwyso arni am gymorth. Mae Jackie yn byw ei bywyd cymdeithasol ar y wê, ond mae rhywun am ddial ar Jackie.


Mae holl lyfrau Caryl Lewis i’w cael ar wefan Y Lolfa.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s