5 NOFEL I’W DARLLEN O FLAEN Y TÂN

Mae’r gwynt yn chwipio, y glaw yn llifo, yr oerfel yn brathu a’r gaeaf yn gafael. Beth well felly na swatio yn gynnes o flaen y tan gyda chlamp o nofel dda?


5. Y BWTHYN
Caryl Lewis

y-bwthyn-caryl-lewis

Er mai dim ond dros blwyddyn yn ol a gyhoeddwyd Y Bwthyn mae hi eisoes yn glasur.

Pan ddaw Owen i aros yn y bwthyn ar fferm fynyddig Enoch ac Isaac, mae bywydau’r tri yn newid am byth. Mae dyfodiad Owen yn codi sawl crachen o’r gorffennol, ac wrth iddo ddod i adnabod y mynydd a’i ddiwylliant, fe ddaw i’w adnabod ei hun.

Mae yma wrthdaro, tristwch, caledi, amheuaeth, cenfigen, ac eiliadau o dynerwch a charedigrwydd yn ogystal. Yn raddol down i amau bod rhyw gysgod sy’n peri bod yma fwy na’r tyndra arferol rhwng tad a mab. I ni, sydd ddim yn rhan o gymdeithas y mynydd, mae’n tyfu’n ddirgelwch. Mae’r eglurhad ar y diwedd yn ddigon i dorri’r galon galetaf.

Ennillydd Llyfr y Flwyddyn 2016.


4. Y FRO DYWYLL
Jerry Hunter

y-fro-dywyll-jerry-hunter

Nofel hanesyddol gyffrous sy’n symud o Gymru i feysydd y Rhyfeloedd Cartref yn Lloegr ac i goedwigoedd gogledd America, wedi’i gosod ym merw un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus yn hanes ynysoedd Prydain, yn wleidyddol ac yn grefyddol. Dyma epig o nofel sy’n dangos bod sawl math o dywyllwch i’w gael yn ystod taith bywyd.

Cawn gyffro; llawenydd, rhwystredigaeth a thorcalon wrth feithrin a cholli perthynas; sylwi craff ar ystum ac ymddangosiad pobl; a disgrifiadau telynegol o fyd natur…


3. I BOTANY BAY
Bethan Gwanas

i-botany-bay-bethan-gwanas

Dolgellau 1833, ac mae bywyd tawel Ann Lewis, 18 oed, yn gwella’n arw. Mae’n cael swydd newydd mewn siop ddillad yn y dref ac mae gwas ffarm golygus o’r enw Elis Edwards yn dangos diddordeb mawr ynddi. Beth all fynd o’i le?

Mae’r nofel wedi ei seilio ar ffeithiau go iawn am gyfnod creulon a chythryblus yn ein hanes. Chwip o stori, gyda rhamant, ffrindiau ffol, cenfigen, teulu cul Methodistaidd, chwantau naturiol merch ifanc, cariad ffyddlon annwyl o fwy nag un math a charwr anwadal, bydol oll yn chwarae rhan.


2. SAITH CAM IOLO
Aled Evans

saith-cam-iolo-aled-evans

Buddsoddodd Owain Myfyr ffortiwn mewn cyhoeddi llyfrau a chylchgronau Cymraeg yn ystod y 18fed ganrif. Wedi pymtheg mlynedd o gydweithio, cyhuddodd Iolo Morganwg o ffugio rhai o’r gweithiau hynny. Yn Ebrill 1806 drafftiodd Iolo Morganwg ei ateb. Nid anfonodd ef.

Ond beth petai Iolo wedi penderfynu mynd ar droed i Lundain i gwrdd â’i gyhuddwr wyneb yn wyneb?

Dyma nofel sydd yn rhoi cig a gwaed ar dwyll hanesyddol enwog Iolo Morgannwg ond mae’n nofel am ysgrifennu hefyd, am grefft y llenor; am hyblygrwydd ystyr gair; am harddwch rhythm; am guriad cystrawen gywir; am dynfa llenyddiaeth, fel cyffur, i’r rhai sydd yn gorfod ysgrifennu, am ganfod dy gan.


1. PANTYWENNOL
Ruth Richards

pantywennol-ruth-richards

Mae Elin Ifans yn ferch fywiog yn ei harddegau, sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â’r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Nofel gywrain, yn frith o gymeriadau difyr, sy’n seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.


Mae mwy o ffuglen gwych i’w darganfod ar wefan Y Lolfa.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s