STORI SYDYN?!

Ydych chi’n cael trafferth darllen? Neu efallai eisiau darllen ond wedi colli’r arfer? Neu efallai eich bod chi yn brin o amser…

Gadewch i ni gyflwyno Stori Sydyn i chi!

Ydych chi wedi clywed am Stori Sydyn?

Llyfrau byr a chyffrous yw Straeon Sydyn. O ffuglen i’r ffeithiol, mae’r gyfres yn ceisio chwalu’r rhwystrau ac annog pobl Cymru i ddarllen. Mae’r llyfrau byr a bachog ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein — am £1 yn unig!

Ond beth sydd ar gael?


FFUGLEN

BRYN Y CROGWR
Bethan Gwanas
Nofel arswyd am goediwr (tree surgeon) sy’n cael profiadau rhyfedd wrth drin hen dderwen sydd â hanes yn mynd ‘nôl i wrthryfel Owain Glyndwr...

Y GOSB
Geraint Evans
Nofel dditectif fer, gyffrous sy’n rhan o fyd y ditectif Gareth Prior a’i dîm. Mae Erin yn meddwl ei bod hi wedi cyflawni’r llofruddiaeth berffaith. Ond gwnaeth un camgymeriad mawr…

ffuglenss

Y STELCIWR
Manon Steffan Ros

Nofel lawn tensiwn, sydd yn dal sylw o’r dudalen gyntaf un, gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru. Mae BoiIawn27 yn gyfrwys – yn stelciwr ac yn dwyllwr. Mae Einir yn wan ac yn hawdd ei thrin. Caiff ei rhwydo.

OSWALD
Lleucu Roberts
Newyddiadurwr wedi ymddeol yw Oswald, a’i waith oedd ysgrifennu teyrngedau mewn papurau newydd. Fe gollodd ei swydd ar ôl iddo lunio teyrnged i gariad ei fam er nad oedd hwnnw wedi marw. Eto i gyd, mae’n dal i fynd i angladdau ac yn cofnodi’r cyfan yn ei lyfr bach coch. Ond un diwrnod mae Oswald yn mynd i angladd go anarferol… Dyma stori’n llawn hiwmor cynnil am gymeriad annwyl – a gwahanol.


FFEITHIOL

AR DY FEIC
Phil Stead
Profiadau Cymro yn beicio rownd Cymru a Ffrainc mewn llyfr sydd hefyd yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i’r maes, sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae’n ysgrifennu am ei salwch a sut mae beicio wedi ei helpu i ddod dros rhai anawsterau. Dyma lyfr i’w fwynhau dros baned fydd yn siwr o’ch llusgo oddi ar y soffa ac ar dy feic!

RHWNG Y PYST
Owain Fôn Williams
Dyma hanes gonest, tu ôl i’r llenni, tîm pêl-droed Cymru adeg Pencampwriaeth Ewro 2016, gan un o’r chwaraewyr oedd yn ei chanol hi. Mae Owain Fôn Williams yn golwr yng ngharfan Cymru, ac yn nhîm Inverness Caledonian Thistle. Daw o Ddyffryn Nantlle yn wreiddiol ac yn ogystal â bod yn bêl-droediwr proffesiynol, mae’n gerddor ac yn artist penigamp.

FOXY’R LLEW
Jonathan Davies
Dyma stori am lwyddiant rhyfeddol “Foxy”, y canolwro bentre Bancyfelin. Daeth yn enwog drwy’r byd wrth helpu’r Llewod i ennill sawl buddugoliaeth enwog yn erbyn Awstralia yn haf 2013. Mae’r llyfr yma’n mynd o dan groen y chwaraewr rhyngwladol, gan ddangos y boen o ddelio ag anaf cas, a’r gwewyr wrth wneud y penderfyniad i adael y Scarlets i chwarae yn Ffrainc. Dyma lyfr gonest a difyr gan Gymro cadarn sydd wedi cyrraedd y brig yn ei gamp, llyfr sy’n agor y llen ar y byd rygbi proffesiynol yn yr oes fodern.

ssffeith

O’R LLINELL BICED I SAN STEFFAN
Sian James
30 mlynedd yn ôl chwaraeodd Siân rôl allweddol adeg Streic y Glowyr pan oedd yn gyfrifol am redeg canolfannau bwydo’r streicwyr a’u teuluoedd. Cafodd ei phortreadu yn y ffilm Pride yn ddiweddar. Yn 2005 cafodd ei hethol fel A.S. i gynrychioli Dwyrain Abertawe.

CYMRU A’R RHYFEL BYD CYNTAF
Gwyn Jenkins
Dyma hanes rhai o’r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddilyn hynt y rhyfel yn gronolegol. Er bod dros ganrif wedi pasio ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf mae’r gyfrol hon yn ein hatgoffa bod y rhyfel yn fwy na chyfres o ddigwyddiadau o’r gorffennol pell… Fe ddigwyddon nhw i bobl go iawn, ac mae nhw’n dal yn berthnasol heddiw.


Rhagor o fanylion am Stori Sydyn.
Mae mwy o’r gyfres ar gael ar wefan Y Lolfa.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s