#DYDDMIWSIGCYMRU – DATHLU CERDDORIAETH GYMRAEG

Bydd #DyddMiwsigCymru yn digwydd am yr ail dro ar 10 Chwefror, 2017 – diwrnod i ddathlu a hyrwyddo cerddoriaeth wreiddiol, wych o Gymru. Bu’r ymgyrch agoriadol flwyddyn ddiwethaf yn llwyddiant gyda gigs, sioeau radio a gweithgareddau mewn ysgolion ledled Cymru a gall unrhyw un gymryd rhan yn y dathlu!

I nodi’r diwrnod, dyma rhai o’n pigion ni…


BE BOP A LULA’R DELYN AUR
Hefin Wyn
Cyfrol arloesol ac arhosol sydd yn olrhain hanesbe-bop twf a datblygiad canu poblogaidd Cymraeg o ganol yr 1940au hyd ddechrau’r 1980au. Mae’r gyfrol hefyd yn llwyddo i osod cyd-destun hanesyddol, gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol i’r caneuon – er enghraifft, daw’r llyfr i ben yn sŵn yr ymateb i Refferendwm 1979 a’r bleidlais yn erbyn mesur o hunanreolaeth i Gymru. Gosodir canu poblogaidd Cymraeg mewn perthynas â’r byd darlledu, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a’r Eisteddfod Genedlaethol ymhlith sefydliadau a mudiadau eraill hefyd gyda cymeriadau megis Meic Stevens, Huw Jones, Dafydd Iwan, Heather Jones, yn ogystal â grwpiau dylanwadol megis Edward H. Dafis, Tebot Piws a Hergest ymhlith llu o rai eraill yn ymddangos.

ble-wyt-ti-rhwng-hefin-wynBLE WYT TI RHWNG?
Hefin Wyn
Hanes canu poblogaidd Cymraeg rhwng 1980 a 2000. Llyfr swmpus sy’n adrodd stori’r cythryblus yr SRG mewn cyfnod o newid ac o ddatblygu. Sylw manwl i wleidyddiaeth mewnol cyfnod wnaeth esgor ar fandiau bydenwog. Dyma gofnod eithriadol bwysig ddylai  godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’r traddodiad roc a phop Cymraeg. Cyfrol i unrhyw un sy’n ymddiddori yn y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg.


sesiwn-yng-nghymru-huw-dylan-owenSESIWN YNG NGHYMRU
Huw Dylan Owen
Dewch ar daith i brofi sesiwn werin Gymraeg a Chymreig yn y gyfrol fyrlymus, gyffrous, wybodus hon. Cewch ddysgu am fyd cerddoriaeth draddodiadol a’r holl ddiwylliant a geir o dan yr wyneb. Yma, rhwng cloriau’r gyfrol, datblyga’r alawon yn noswaith o firi, hiraeth a hwyl y Gymru gyfoes…

CERDDORIAETH Y CYMRY
Arfon Gwilym
Mae gan Gymru draddodiad cerddorol hir a chyfoethog, a chyflwynir hanes y traddodiad unigryw hwnnw mewn modd hylaw a darllenadwy yn y gyfrol hon. O’r traddodiad canu penillion, yr eisteddfodau cynnar, i’r gwyliau tymhorol mae’r gyfrol yn rhoi blas o hen arferion y Cymry. Ceir hefyd gipolwg ar yr offerynnau a ddatblygodd yng Nghymru ers yr Oesoedd Canol a’r unigolion hynny a wnaeth gymaint o gyfraniad i gynnal y traddodiad gwerin a’i adfywio yn ystod yr Ugeinfed Ganrif. Dyma gyfrol anhepgor i unrhyw un sy’n ymddiddori yn y traddodiad cerddorol Cymreig.

meic-stevens-hunangofiant-y-brawd-houdiniHUNANGOFIANT Y BRAWD HOUDINI
Meic Stevens
Hunangofiant lliwgar Meic Stevens, canwr a chyfansoddwr a gyfrannodd yn helaeth i faes cerddoriaeth bop Cymru yn ystod deugain mlynedd olaf yr 20fed ganrif, yn cynnwys ei sylwadau gonest a beiddgar am gerddoriaeth a cherddorion, am uchelfannau ac iselfannau ei fywyd cyhoeddus ynghyd a gwefr a gwewyr ei fywyd personol.

SNEB YN BECSO DAM
sgript gan Mari Rhian Owensneb-yn-becso-dam
Drama gerdd wedi’i seilio ar ganeuon Edward H Dafis ar gyfer pobl ifanc. Mae’r stori’n troi o gwmpas Lisa Pant Ddu sydd wedi cael digon ar ei bywyd undonog ac yn ysu am gael profiadau gwahanol, ond dyw bywyd yn y ddinas fawr ddim cweit yr hyn a ddychmygodd. Mae’r caneuon yn atgyfnerthu’r tyndra sy’n wynebu pobl ifanc wrth iddynt ddewis rhwng bywyd y dref a bywyd cefn gwlad; rhwng gwarchod “yr hen ffordd Gymreig o fyw” a llunio Cymru gyfoes.

annetteweANNETTE: BYWYD AR DDU A GWYN
Annette Bryn Parri

Mae Annette Bryn Parri yn un o brif gerddorion a chyfeilyddion Cymru. Bellach mae wedi teithio’r byd yn cyfeilio i gantorion megis Bryn Terfel a Gwyn Hughes Jones, ond mae ei gwreiddiau’n ddwfn ym mhentref Deiniolen.


9781847711892ATGOFION HEN WANC
David R Edwards
Stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg.  O gael ei flas cyntaf ar gwrw yn bedair oed i’w broblemau gydag alcohol a salwch meddwl yn y degawdau diwethaf, does dim yn arferol nac yn gyfforddus ym mywyd David R. Edwards. Ceir yma gipolwg ar dwf Datblygu, ei gyfeillgarwch a John Peel (a drefnodd bump sesiwn iddo ar Radio One), ond yn bennaf ceir darlun o’i frwydr yn delio gyda bywyd, swyddi gwael, merched ac alcohol. Fel ei ganeuon, mae’r ysgrifennu yn amrwd, yn onest ac yn llawn hiwmor tywyll.

blew100 O GANEUON GWERIN // 100 O GANEUON POP
Meinir Wyn Edwards
Alaw, geiriau a chordiau gitâr cant o ganeuon pop Cymraeg poblogaidd a casgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru.

Layout 1Y BLEW A BUDDUGOLIAETH GWYNFOR // POSTER Y BLEW
Dafydd Evans / Y Blew
Dyddiaduron plentyndod a chyfnod coleg Dafydd Evans rhwng 1954 a 1967, gitârydd bas y grwp roc Cymraeg cyntaf, ‘Y Blew’, a mab Gwynfor Evans, yn adlewyrchu ei farn am ganu pop y cyfnod, crefydd a gwleidyddiaeth, ffasiwn a rhyw. Hefyd ar gael, poster i hyrwyddo Maes B, record sengl Y Blew, y grwp trydanol cyntaf i ganu yn Gymraeg. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1967.

Mae mwy o lyfrau am gerddoriaeth Gymreig ar gael ar wefan Y Lolfa.
Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s