DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI IFAN MORGAN JONES

Yr awdur Ifan Morgan Jones sydd yn cael ei holi yn dwll gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon!


Enw: Ifan Morgan Jones

O ble ydych chi’n dod?  Ges i fy magu yn Waunfawr ger Caernarfon, ond rydw i wedi byw ers dros ddeng mlynedd yng Ngheredigion. Ar ôl cyfnodau yn Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth rydw i bellach yn byw yn ardal Llandysul. Rydw i wedi bod yn lwcus dwi’n credu i fyw yn dau o’r ardaloedd harddaf yng Nghymru – Eryri a Dyffryn Teifi!

Yn gryno, disgrifiwch eich llyfr diweddaraf: Dadeni. Mae’n nofel antur cyffrous, ond gobeithio y bydd yn gwneud i’r darllenydd feddwl yn ogystal. Mae’n nofel yn adrodd hanes archeolegydd, Bleddyn Cadwaladr, a’i fab Joni Teifi, sy’n ymchwilio i’r cysylltiad rhwng lladrad yn nhŵr Llundain a’r Pair Dadeni. Mae’r ddau yn wynebu ras yn erbyn amser i ddod o hyd i’r crair dinistriol cyn i rymoedd tywyll oresgyn Senedd Cymru. Mae’r nofel yn archwilio themau yn ymwneud â’r cysylltiad rhwng y gorffennol a’r presennol, a thwf cenedlaetholdeb eithafol. Er fy mod i wedi bod yn ysgrifennu’r nofel ers rhai blynyddoedd, mae Brexit a Trump wedi gwneud y themau canolog hyn yn fwy perthnasol byth!

poster-dadeni-ifan-morgan-jones-blog-mawrPwy yw eich hoff awdur? Rydw i’n hoffi darllen unrhyw awdur sy’n feiddgar ac yn gwthio ffiniau beth sydd ar gael yn y Gymraeg. Mae Llwyd Owen yn esiampl amlwg. Rwy hefyd yn credu bod Manon Steffan Ros yn dalent aruthrol. Mae ei llên meicro wythnosol yn Golwg yn llwyddo i grisialu un moment mewn amser yn yr un modd ag yr oedd straeon byrion Kate Roberts – ond mewn hyd yn oed yn llai o eiriau!

Pa lyfr a wnaeth y fwyaf o argraff arnoch? Rwy’n credu mai darllen nofel Robin Llywelyn, Seren Wen ar Gefndir Gwyn, yn y Brifysgol, a gafodd y fwyaf o effaith arna’ i. Fe ddangosodd i mi y gallai nofelau Cymraeg gynnig rywbeth nad oedd ar gael mewn nofelau Saesneg.

“Os nad oes gwrthdaro rhwng cymeriadau, os nad yw’r cymeriadau yn datblygu mewn ryw fodd, yna dyw’r olygfa ddim yn gweithio.”

55d5c47df357f1423f368ab7820096b1Beth oedd eich hoff lyfr(au) yn blentyn? Rwy’n cofio athro llanw yn dod i’r ysgol un tro ac yn darllen The Animals of Farthing Wood i ni o glawr i glawr. Wrth edrych yn ôl, rwy’n siwr mai ceisio lladd amser oedd o nes i’r athro go-iawn ddychwelyd! Ond roedd yn ychydig ddyddiau rheini yn braf iawn ar y pryd, sydd wedi aros yn y cof.

Pwy yw eich hoff gymeriad a’ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth? Rwy’n reit hoff o rai o gymeriadau Shakespeare, yn enwedig yr rheini sy’n colli arnynt yn araf bach, fel Othello neu Macbeth, a’r rhai maciafelaidd sy’n eu arwain ar gyfeiliorn, fel Iago a’r Arglwyddes Macbeth. Gollum/Smeagol o Lord of the Rings yw un o fy hoff gymeriadau hefyd, oherwydd bod yr holl elfennau hyn yn bodoli o fewn yr un cymeriad! Mae gan George R.R. Martin hefyd y gallu rhyfeddol o wneud i chi gasau cymeriadau, a wedyn eich gwahodd i dreulio ychydig bennodau yn ei esgidiau, a dod i ddeall ei safbwynt ar fywyd. Mae yna rywfaint o dda a drwg yn gymysg ym mhob un o’i greadigaethau.

Yn olaf, beth yw eich cyngor chi i rywun sydd eisiau ysgrifennu?
Rydw i wedi dysgu rywbeth newydd gyda bob un o’m nofelau. Y tro yma rydw i wedi dysgu mai’r cymeriadau sy’n bwysig yn y pen draw. Os nad oes gwrthdaro rhwng cymeriadau, os nad yw’r cymeriadau yn datblygu mewn ryw fodd, yna dyw’r olygfa ddim yn gweithio.


Bydd Dadeni gan Ifan Morgan Jones yn cael ei gyhoeddi fis Mai (£9.99, Y Lolfa) 

Diolch i Llinos Dafydd am y llun.

Advertisements

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s