5 LLYFR I’W DARLLEN GYDA COFFI

Oes yna unrhyw beth gwell na ymlacio gyda chwpaned gryf o goffi a llyfr yn eich llaw?


5. RIFIERA REU
Dewi Prysor

Rifiera Reu - Dewi Prysor
Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syniad. Heb yn wybod iddyn nhw ar y pryd, hwn yw’r syniad gorau gafodd unrhyw gasgliad o misffits methiannus erioed. Wedi cyfres o gyd-ddigwyddiadau, maen nhw’n dechrau credu bod ffawd, o’r diwedd, o’u plaid. Ond creadur mympwyol a direidus iawn ydi ffawd. Nofel seicedelig sy’n llawn i’r ymylon o sgrifennu lysergic, siarp gyda chast boncyrs o gymeriadau lliwgar a chofiadwy, heb sôn am gonsertina o ddigwyddiadau dwl a digri.


4. RHWNG DAU FYD
Mared Lewis

Rhwng Dau Fyd - Mared Lewis

Nofel afaelgar yn troi o gwmpas Gwen a Rosa. Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdegau, wedi dod o’r Eidal i Gymru i redeg caffi ar ddiwedd yr ail ryfel byd. Mae datblygiad eu perthynas yn ganolbwynt i’r stori ond mae’r ddwy’n cuddio cyfrinachau sy’n cael eu datgelu’n raddol…


3. KATE ROBERTS A’R YSTLUM A DIRGELION ERAILL
Mihangel Morgan

Kate Roberts ar Ystlum - Mihangel Morgan

Sut y byddai Caradog Prichard yn ymdopi â cholli ei gof? Beth ddigwyddodd i Evan Roberts ar ôl i fwrlwm y Diwygiad ddod i ben? A beth oedd barn go iawn yr “hardd wreangyn” am ei feistr Dafydd ap Gwilym? Dyma rai o’r cwestiynau y mae dychymyg unigryw Mihangel Morgan yn ceisio eu hateb yn y straeon dyfeisgar hyn. Mae’n bachu rhai o brif ffigyrau llên a hanes Cymru – ac ambell gymeriad arall – a’u gosod mewn sefyllfaoedd annisgwyl lle cawn eu gweld fel bodau meidrol, yn eu holl gryfder neu wendid.


2. Y GWREIDDYN
Caryl Lewis

y-gwreiddyn-caryl-lewis-copy

Straeon yn ymwneud â natur, perthynas dyn â’i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled sydd yma. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn mynd i’r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â’i gilydd. Mae’r ymdeimlad o hiraeth, siom, a cholledion bywyd i’w deimlo’n gryf drwyddi draw ac fe luniwyd y cymeriadau’n graff ac mae gan bawb ei gyfrinach a’i chwiw ei hun.


1. CRACIAU
Bet Jones

Craciau - Bet Jones

Mae craciau’n ymledu o dan y ddaear ar ôl y daeargryn ar Ynys Môn. Mae craciau ar hyd yr wyneb hefyd. Daw gofid newydd i ran Idris, ffermwr sy’n byw i sicrhau bod ei wraig yn cael y morffin sydd ei angen arni. Wrth iddi lithro i mewn ac allan o’r byd hwn, a fydd hi’n llwyddo i rannu ei chyfrinach olaf ag ef?

Mae craciau’n ymddangos ym myd Eileen wrth iddi gymryd awenau archfarchnad Alda. Ond a fydd hi’n cael siâp ar Siôn, y llipryn diog, a Kelly, merch ifanc y mae mwy iddi na’i chartre ym mloc fflatiau Maes y Dref? A beth am Haydn? Manteisio ar y craciau y mae ef ac yntau ar fin dechrau ar ei dymor fel maer.

Nofel gyffrous, llawn digwyddiadau dramatig sy’n codi cwestiynau am effaith rhai prosiectau ynni ar yr amgylchfyd.


Mae mwy o ffuglen ar gael ar wefan Y Lolfa

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s