DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI AWEN SCHIAVONE

Yr awdur Awen Schiavone sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon!


Enw: Awen Schiavone

O ble ydych chi’n dod?  Ces i fy magu ym Mhandy Tudur, ac fe fynychais Ysgol Gynradd Bro Cernyw ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy. Enillais radd yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd, cyn hyfforddi i fod yn athrawes uwchradd. Wedi gweithio fel athrawes Gymraeg a Daearyddiaeth, es i swydd fel Uwch-Ddarlithydd mewn prifysgol yng Ngwlad Pwyl. Cwblheais radd MPhil mewn Llenyddiaeth Plant ym Mhrifysgol Caerdydd, a bûm yn gweithio ym meysydd dwyieithrwydd ac addysg wedi hynny, cyn treulio cyfnod hir yn teithio. Dw i bellach yn byw yn Abersoch.

Yn gryno, disgrifiwch eich llyfr diweddaraf: Nofel i oedolion ifanc yw Cipio’r Llyw (ond gobeithio bydd oedolion o bob oed yn ei mwynhau!). Mae’n nofel antur sy’n adrodd hanes Hywel Dafydd. Mae o’n mynd i’r môr yn bymtheg oed, ac nid yw’n dychwelyd i Gymru fyth wedyn. Mae’r gyfrol yn seiliedig ar hanes y môr-leidr go iawn, ond wrth gwrs, mae llawer iawn mwy o gig dychymyg wedi ei roi ar esgyrn y cymeriadau a’r digwyddiadau.

Cipio'r Llyw - Awen SchiavonePwy yw eich hoff awdur? Dwi’n ddarllenwraig frwd, ac mae’n amhosib dewis un awdur sy’n rhagori! Yn y Gymraeg, fe fyddwn yn hapus i brynu unrhyw beth gan Owen Martell, Angharad Tomos, Lloyd Jones, a Manon Steffan Ros. Tra yn y Saesneg, dw i wrth fy modd â Donna Tartt, Sarah Waters, Mitch Albom, Ian McEwan, a Kazuo Ishiguro. Sori – ateb gwael iawn i’r cwestiwn yna!

Pa lyfr a wnaeth y fwyaf o argraff arnoch? Un o’r nofelau dw i wedi’i darllen droeon ydy ‘Titrwm’ gan Angharad Tomos. Dw i’n ei mwynhau hi bob tro, ac yn darganfod elfennau newydd yn ystod pob darlleniad – mae’n nofel syml a chymhleth ar yr un pryd, ac yn cynnwys cymaint o haenau gwahanol, tra’n llwyddo i gyflwyno stori ddarllenadwy iawn ar yr un pryd. Mae pob un o nofelau Angharad yn wych!

“Cyfres Rala Rwdins (Angharad Tomos) sy’n aros yn y cof yn bennaf. Ro’n i wrth fy modd â phob un o’r straeon! Cyflwynwyd ‘Jam Poeth’ i Owain, Gwennan, ac Awen – fi yw’r Awen honno! “

Beth oedd eich hoff lyfr(au) yn blentyn? Cyfres Rala Rwdins (Angharad Tomos) sy’n aros yn y cof yn bennaf. Ro’n i wrth fy modd â phob un o’r straeon! Cyflwynwyd ‘Jam Poeth’ i Owain, Gwennan, ac Awen – fi yw’r Awen honno! Dw i’n cofio cystadleuaeth gwisg ffansi yn f’ysgol gynradd, ac fe enillais i am y wisg orau yn fy mlwyddyn i. Roedd mwyafrif y merched eraill mewn gwisg gwrach (bag bin du a het bigog), ond roedd fy mam wedi creu gwisg Dewin Dwl i mi! Mae’r wisg wedi cael tipyn o ddefnydd ers hynny hefyd!

Jam Poeth - Rwdlan - Angharad Tomos

Pwy yw eich hoff gymeriad a’ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth? Dw i ddim yn tueddu i hoffi neu gasau cymeriadau, dw i ddim yn meddwl! Mae Rodion Raskolnikov yn Crime and Punishment Fyodor Dostoyevsky yn gymeriad a hanner! Dw i hefyd yn cofio cydymdeimlo fwy nag unwaith â’r Llipryn Llwyd (Rala Rwdins, Angharad Tomos) pan oeddwn blentyn.

Yn olaf, beth yw eich cyngor chi i rywun sydd eisiau ysgrifennu?
Dyfal donc a dyr y garreg! Mae’n cymryd llawer o egni ac amser i ysgrifennu rhywbeth fyddwch chi’n hapus ag ef, ond mi fydd yr ymdrech werth o.Mae Cipio’r Llyw gan Awen Schiavone ar gael nawr (£6.99, Y Lolfa)

Cipio'r Llyw - Awen Schiavone

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s