LLYFRAU MWYAF POBLOGAIDD Y LOLFA ERIOED!

Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae’r Lolfa wedi cyhoeddi cannoedd o lyfrau Cymraeg a Saesneg. Mae nifer ohonynt wedi ennill gwobrau a rhai wedi dod yn ffefrynnau cadarn yn nywylliant Cymru. Dyma edrych yn ôl ar y rhai brofodd yn boblogaidd drwy’r degawdau…


Y gyfres fwyaf poblogaidd
Y LLEWOD – DAFYDD PARRI

1975 - cyhoeddi'r 1af yng nghyfres arloesol Y Llewod o 24 o lyfrau antur i blant gan Dafydd Parri; dyma ailargraffiad 1997

Cyfres a greuwyd yn y 1970au gan Dafydd Parri ar gyfer plant oedran 7 i 12 sy’n dilyn anturiaethau pump plentyn. Darluniwyd cloriau’r llyfrau gwreiddiol gan Elwyn Ioan. Mae 23 llyfr yn y gyfres i gyd ac fe ail-argraffwyd 5 o’r gyfres yn y 1990au (Y Llewod a’r Dagr Haearn; Y Llewod a’r Tair Canhwyllbren; Y Llewod yn Dal Ysbryd; Y Llewod a’r Steddfod; Y Llewod a’r Llyffantod Melyn).

Bu’r gyfres yn boblogaidd dros ben gyda miloedd o blant wedi mwynhau’r storiau antur.


Y nofel fwyaf poblogaidd
SI HEI LWLI – ANGHARAD TOMOS

1991 Ionawr, cyhoeddi Si Hei Lwli, ein nofel mwyaf poblogaidd (7,600 copi)

Enillodd y nofel y Fedal Rhyddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1991 gan ddenu clôd mawr gan y beirniaid. Nofel yn adrodd hanes Eleni, merch ifanc, ei hen fodryb Bigw, a’u siwrne car olaf gyda’u gilydd cyn i Bigw farw o heniaint. Ceir ymdriniaeth newydd o themau oesol henaint a marwolaeth ac mae’r persbectif yn newid nôl a mlaen o’r person cyntaf i’r trydydd person ac yn newid amser o’r presennol, i’r gorffennol pell a’r gorffennol agos.

Mae Angharad Tomos yn awdures amlwg a phoblogaidd yng Nghymru yn ogystal a ymgyrchydd blaenllaw ym mrwydr yr iaith.


Y llyfr fwyaf poblogaidd i blant
RALA RWDINS – ANGHARAD TOMOS

1985 -- Rala Rwdins, cyhoeddi'r 1af yng nghyfres Rwdlan gan Angharad Tomos, cyfres hir ac arloesol i blant bach

Dyma’r llyfr cyntaf am Wlad y Rwla! Cyhoeddwyd yn 1985 a bu’r gyfres yn boblogaidd gyda plant ers y dechrau. Mae yna 16 o lyfrau yn y gyfres erbyn hyn, gan gynnwys storïau am Rala Rwdins, Rwdlan, Ceridwen, y Dewin Dwl, y Dewin Doeth, Strempan, y Llipryn Llwyd a Mursen y gath! Mae’r gyfres ar gael i brynu fel llyfrau unigol a hefyd mewn bocs.


Y llyfr mwyaf poblogaidd a gyhoeddwyd gan Y Lolfa erioed
WELSH IS FUN! – HEINI GRUFFUDD AC ELWYN IOAN

2000 Welsh is Fun yn cyrraedd 200,000

Cyhoeddwyd yn 1971 ac erbyn hyn mae wedi ei ail argraffu degau o weithiau. Cyflwynir 17 o wersi gyda ymarferion, gramadeg a geirfa sylfaenol. Defnyddir cartŵns Elwyn Ioan a gwybodaeth Heini Gruffudd i greu cwrs hawdd dilyn a’n llawn hiwmor. Mae’r llyfr yma wedi bod yn hynod o boblogaidd a llwyddianus ymhlith dysgwyr Cymraeg!

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau i ddysgwyr ac yn gweithio i Brifysgol Abertawe. Mae Elwyn Ioan yn gartwnydd, arlunydd ac awdur.


Y llyfr mwyaf proffidiol
LLYFR Y GANRIF – GWYN JENKINS (gol.)

1999 -- Llyfr y Ganrif, uchwafbwynt i'r wasg

Rhaid oedd dathlu’r hen ganrif wrth i’r byd symud ymlaen i’r flwyddyn 2000 a felly cyhoeddwyd Llyfr y Ganrif! Llyfr deniadol a chynhwysfawr yn adrodd hanes y ganrif yng Nghymru mewn dull newyddiadurol, fesul blwyddyn gyda dros 700 llun yn y gyfrol. . Cyhoeddwyd y gyfrol mewn cydweithrediad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bu’r ymateb i’r llyfr yn dda iawn, gyda miloedd o gopïau wedi ei gwerthu.


Yr hunangofiant Saesneg mwyaf poblogaidd
HALF TIME – NIGEL OWENS

2009 cyhoeddi ein hunangofiant Saesneg mwyaf poblogaidd, Half Time gan Nigel Owens (23,200 copi)

Mae Nigel Owens wedi tyfu i fod yn un o sêr y byd rygbi ac un o ddyfarnwyr rygbi gorau’r byd. Yn ei hunangofiant adroddai ei stori wrth iddo ddod i wynebu’r hyn ydoedd, ‘dod mas’ fel dyn hoyw – y cyntaf yn y byd rygbi proffesiynol – a sut wellodd ei fywyd a’i gyrfa ar ôl hyn. Mae Nigel yn gwbl onest am ei fywyd personol a chyhoeddus fel dyfarnwr a diddanwr, ac mae’r llyfr yn llawn o’r hiwmor a chynhesrwydd sydd wedi’i gwneud yn un o’r cymeriadau mwyaf poblogaidd ar lwyfannau a meysydd rygbi drwy Gymru a thu hwnt.


Y llyfr coginio gyda’r gwerthiant gorau
A BOOK OF WELSH BAKE-STONE COOKERY – BOBBY FREEMAN

2007 Ionawr -- cyhoeddi ein llyfr coginio mwyaf llwyddiannus erioed, Welsh Bakestone Cookery (41,000 copi)

Ymddiddorodd Bobby Freeman yn hanes ryseitiau a choginio Cymraeg. Casglodd gryn nifer ohonynt dros ei bywyd a chyhoeddwyd rhai yn y cyfres o chwech o lyfrynnau bach yma. Mae’r llyfrynnau yma wedi bod yn boblogaidd gyda’r Cymry a thwristiaid o dros y byd ers degawdau. Yn y gyfrol hon ceir cyflwyniad i goginio a’i ymchwil a 15 o ryseitiau megis Teisennau ar y Maen, Bara Pyglyd a Bara Planc.


ylolfa.com

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s