PENBLWYDD HAPUS MELLTEN!

Wrth i gomic Mellten ddathlu pen-blwydd yn un oed dyma edrych yn ol ar y flwyddyn ddiwethaf drwy lygaid Mellten, Capten Clonc, Gwil Garw, Boc, Iola… a Bloben.


Mellten #1 – Mehefin 2016

2016, Mehefin -- cyhoeddi'r comic Cymraeg, Mellten

Glaniodd Mellten am y tro cyntaf ar stondin Y Lolfa yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint 2016 – gan roi sioc a hanner i drigolion yr Eisteddfod!

‘Y syniad oedd creu rhywbeth newydd a gwreiddiol i blant fyddai ddim ond ar gael yn y Gymraeg,’ meddai’r golygydd a’r cartwnydd Huw Aaron, ‘Bydd pwyslais ar straeon newydd, gafaelgar ac arlunio bywiog a lliwgar i loni, dychryn, denu, sbarduno ac achosi plant i chwerthin ac i gipio eu dychymyg.’

DSC_0650

‘Roeddwn i hefyd am geisio creu rhyw fath o gymuned parhaus y gallai plant ymwneud ag ef.’ ychwanegodd.

Ymhlith tudalennau’r rhifyn cyntaf fe wnaethom gyfarfod am y tro cyntaf gyda cymeriadau cofiadwy fel Gwil Garw, arwr o oes cyn hanes sydd wrth ei fod yn casglu ac ymladd anghenfilod, pêl-droediwr gorau’r byd – Gari Pêl, Capten Clonc -arwr hardda’r bydysawd, Bloben a Iola, y peilot ifanc sy’n breuddwydio am ennill Cystadleuaeth Rali’r Gofod ond mae’n styc ar blaned Cymru Newydd heb na chriw na llong ofod…

DSC_0655 copy


Mellten #2 – Medi 2016

Mellten Rhif 2

Fe aeth Gari Pêl a Bronaldo benben yn ail rifyn Mellten wrth i’r ddau gael cystadleuaeth i weld pwy yw’r chwaraewr pêl-droed gorau.

Fe ailymunwyd gyda stori Gwil Garw – yr arwr o oes cyn hanes a chasglwr angenfilod, Bloben a Chapten Clonc – arwr hardda’r bydysawd. Dilynwn anturiaethau’r peilot ifanc Iola o’r flwyddyn 4002 sydd yn breuddwydio am ennill cystadleuaeth Rali’r Gofod – ond mae’n styc ar blaned Cymru Newydd. Roedd yr ail rifyn hefyd yn cynnwys y ffefryn ‘Ble mae Boc?’ gyda’r ddraig fach druan ar goll yn stadiwm dinas Caerdydd yng nghanol torf berw gwyllt wedi i Gymru sgorio!

DSC_0194.JPG

‘Mae hi wedi bod yn wych i weld ymateb brwdfrydig plant Cymru i rifyn cyntaf Mellten, ac mae’r ail rifyn yn llawn dop o antur, jocs dwl a cymeriadau liwgar unwaith eto!’ meddai golygydd y comic, Huw Aaron, ar y pryd.

DSC_0186 copy.jpg


Mellten #3 – Rhagfyr 2016

Mellten Rhif 3

Iola, seren stori ‘Rali’r Gofod 4002’ oedd yn hawlio sylw yn y trydydd rhifyn o gomic Mellten y tro hwn. Mae hi’n beilot anturus o’r blaned Cymru Newydd sydd yn brysur casglu criw o estronwyr rhyfedd i’w helpu ennill cystadleuaeth Rali’r Gofod – ras fwyaf y galaeth. Ond, mae’n darganfod ei hun mewn trwbl gyda’r gafr-heddlu…

‘Wrth gasglu straeon ar gyfer Mellten, ro’n i’n awyddus iawn i gael stori wyddonias yn ogystal â phrif gymeriad cryf, anturus oedd yn ferch – ac mae Iola yn ffitio’r disgrifiad i’r dim!’ eglurodd golygydd y comic a’r cartwnydd, Huw Aaron.

Crewyd comic ‘Rali’r Gofod 4002’ gan y cartwnydd Joe Watson.

rali'r gofod

Ymhlith tudalennau’r trydydd rhifyn roedd mwy o anturiaethau Gwil Garw – yr arwr o oes cyn hanes a chasglwr angenfilod, sydd yn dod ar draws creadur go arbennig. Ceir mwy o anturiaethau Nefyn a Trefor a dirgelwch yr allwedd hud, a straeon o’r cysgodion gan storïwr dirgel sy’n casglu straeon rhyfedd ein gwlad.

Bydd Bloben yn ceisio colli pwysau, a sut bydd Capten Clonc, arwr hardda’r bydysawd, yn ymateb i ethol Donald Trump fel Arlywydd yr Unol Daleithiau? Ailymunwn hefyd gyda Boc, y ddraig fach druenus, sydd ar goll yng Nghastell Caerffili. Ac a fydd ysgrifennydd gwladol Cymru, Alun Cairns, yn cael gwireddu ei ddymuniad o fod yng nghomic Mellten?

cairns copy


Mellten #4 – Ebrill 2017

Mellten Rhif 4

Anturiaethau Nefyn a Trefor a dirgelwch yr allwedd hud oedd yn hawlio sylw pedwerydd rhifyn newydd Mellten wrth iddynt fynd ar daith i lefydd anhygoel a dyfnderoedd tywyll dinas od iawn ar drywydd allwedd amser. A fydd y ddau yn gallu dianc rhag y bwystfilod dirgel sydd ar eu holau?

Crewyd comic Allwedd Amser gan y cartwnydd Ben Hillman.

‘Des i ar draws gwaith Ben yn gyntaf mewn sioe graddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ac o’n i wrth fy modd gyda’i arddull paentiadol, manwl,’ eglurodd y cartwnydd a golygydd Mellten, Huw Aaron. ‘Mae hefyd ganddo fe ddychymyg byw, ac mae e wedi creu stori cyffrous sy’n llawn dirgelwch a hiwmor, am y ddau ffrind sy’n agor drysau dyle neb BYTH eu hagor!’

DSC_1344

Yn nhudalennau’r pedwerydd rhifyn roedd stori frawychus am gawr blewog gan Jac Jones, stori estynedig am Capten Clonc yn dod benben â grŵp pop enwog Dim Cyfeiriad, a chip ar sŵ angenfilod Gwil Garw.

Bydd Bloben hefyd yn gwneud cymwynas, a Iola yn prynu robot ar gyfer Rali’r Gofod. Ailymunwn hefyd â Boc, y ddraig fach druenus, sydd ar goll mewn gorymdaith Gŵyl Ddewi.

DSC_1351

 


Mellten #5 – Mehefin 2017

Mellten Rhif 5

Gyda cyhoeddi y pumed rhifyn fe drodd Mellten yn un oed – union flwyddyn ar ôl lansio’r comic yn wreiddiol.

‘Mae Mellten yn un oed! Mae wedi bod yn wych i weld plant dros Gymru gyfan yn mwynhau dod i adnabod cymeriadau Mellten dros y flwyddyn diwethaf’ meddai’r golygydd Huw Aaron, ‘Un o’r ffefrynau gyda’r plant dwi wedi cwrdd â nhw ydy Bloben, y bwystfil barus borffor, felly, pa ffordd well i ddathlu na tywallt biliwn o Blobens dros y comic?’

‘Ond pa un yw’r Bloben go iawn? Bydd angen i chi chwilio’n fanwl!’ ychwanegodd Huw, ‘Hefyd, wrth gwrs, ceir y gymysgedd arferol o straeon, hwyl, jôcs a dwli yr ydych wedi hen arfer ag e erbyn hyn! Joiwch!’

DSC_0920

Yn nhudalennau’r pumed rhifyn mae mwy o anturiaethau gyda Gwil Garw a’r crisial hud, ras criw Rali’r Gofod, a mwy o ddirgelwch Yr Allwedd Amser.

Ceir hefyd stori ryfedd am ddraig penhesgyn gan Jac Jones a chwrdd â ffrind newydd Gari Pêl, Llionel Methi. Ailymunwn hefyd â Boc, y ddraig fach druenus, sydd ar goll yng nghanol biliwn o Blobens.

Mae hefyd cyfle arbennig i ennill llyfr newydd ‘Stori Brenin Arthur’ gan wasg Rily.

DSC_0930


Wedi ei anelu at blant rhwng 7 ac 13 oed yn bennaf, Mellten yw’r comic Cymraeg gwreiddiol cyntaf i’w gyhoeddi ers degawdau. Wedi ei olygu gan un o gartwnwyr gorau a mwyaf gwreiddiol Cymru, Huw Aaron mae Mellten yn cynnwys cyfraniadau gan amryw o artistiaid, cartwnwyr ac awduron.

Bydd y rhifyn nesaf o Mellten yn ymddangos ym mis Medi.

Mae modd prynu copïau unigol o Mellten am £2 neu gellir tanysgrifio am £8 y flwyddyn drwy’r wefan, ysgolion, siopau llyfrau lleol neu yn uniongyrchol gan wasg y Lolfa.

ylolfa.com | mellten.com


 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s