5 LLYFR I’CH YSBRYDOLI CHI GRWYDRO CYMRU

Chwilio am rywbeth i’w wneud dros yr haf? Beth am grwydro Cymru?


  1. CYMRU – 100 LLE I WELD CYN MARW
    gan John Davies a Marian Delyth

Cymru - Y 100 lle i'w gweld cyn marw - John Davies a Marian Delyth

Ar gael yng Nghymraeg a Saesneg, enillodd Cymru: 100 Lle i weld cyn marw wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2010. O Ynys Môn i Sir Benfro, teithiodd yr hanesydd adnabyddus John Davies ledled y wlad a chasglodd y 100 lle mwyaf hardd, diddorol a arwyddocaol er mwyn eu cyflwyno yma. Mae’r gyfrol yma yn wybodus a hyfryd – gyda cant o syniadau am ddiwrnodau allan!

Roedd John Davies yn hanesydd mwyaf adnabyddus Cymru. Mae Marian Delyth yn adnabyddus am ei lluniau a chelfwaith. Mae wedi ennill sawl gwobr am ei gwaith.


2. CYFRINACHAU LLYNNOEDD ERYRI
gan Geraint Thomas

Cyfrinachau Llynnoeddd Eryri - Geraint Thomas

Dyma gasgliad o’r 140 llyn a ddarganfyddwyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri, gyda lluniau hyfryd wedi’u cymryd ar droed ac o’r awyr. Mae stori bob llyn yn cael ei amlinellu er budd y genedl fel bod pawb yn medru mwynhau storiau unigryw pob llyn ynghyd â’r hanes cyfoethog sydd ynglwm a’r Eryri.

Mae Geraint Thomas yn ffotograffydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon a wedi gweithio yn y diwydiant teledu cyn newid i fod yn ffotograffydd tirlun ar liwt ei hun. Geraint yw perchenog Galeri Panorama yng Nghaernarfon.


3. 100 O OLYGFEYDD HYNOD CYMRU
gan Dyfed Elis-Gruffydd

book.qxd

Faint o lefydd yr ydych chi wedi ymweld â allan o’r cant? Ceir golygfeydd adnabyddus megis Yr Wyddfa, Llyn Tegid a Ynysoedd Sgomer – ond beth am y rhai llai enwog? Dyma gyfrol drawiadol sy’n tywys y darllenydd o gwmpas y wlad gyda thestun gan Dafydd Elis-Gruffydd a lluniau o’r olygfa.

Mae Dafydd Elis-Gruffydd wedi arwain teithiau cerdded, ar ran gwahanol gymdeithasau, ledled Cymru a chrwydro tirweddau rhewlifol a folcaneg yr Alban, Iwerddon, Gwlad yr Iâ, Norwy, yr Auvergne, yr Alpiau, Sicilia ac Ynysoedd Lipari.


4. GAIR YN EI LE: 50 O LEFYDD LLENYDDOL
gan Gwyn Thomas a Geraint Thomas

Gair yn ei Le - Gwyn Thomas - Geraint Thomas

Ydych chi’n dipyn o lyfr-gi? Yn mwynhau’r traddodiad cryf o lenyddiaeth sydd gennym yng Nghymru? Beth bynnag yw eich steil – o’r Mabinogi i Saunders Lewis ac i Dic Jones –  mae rhywbeth at ddant bawb yma.

Mae’r gyfrol yma yn ein tywys o amgylch y wlad, gyda lluniau ardderchog Geraint Thomas yn rhoi naws y lle a geiriau Gwyn Thomas yn llenwi’r bylchau yn ein gwybodaeth. Beth am drip i Aberffraw, un o brif lysoedd brenhinol Cymru a chadarnle canu mawl ar Ynys Môn neu Bontardawe, man geni y nofelydd a bardd dylanwadol Gerallt?

Bu’r diweddar Athro Gwyn Thomas yn bennaeth yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Roedd yn awdur ac yn fardd, a buodd yn Fardd Cenedlaethol Cymru am gyfnod.

Mae Geraint Thomas yn ffotograffydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon a wedi gweithio yn y diwydiant teledu cyn newid i fod yn ffotograffydd tirlun ar liwt ei hun.


5. CANT CYMRU
gan Dafydd Andrews

0862434513

Mae’r llyfr bach yma ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n gyfrol maint defnyddiol i gario mewn poced neu bag. Ynddi mae’n rhestru cant copa uchaf Cymru. Rhennir mynyddoedd Cymru i mewn i grwpiau daearyddol hwylus a ceir disgrifiad cryno o’r teithiau i’r copaon. Os yn chwilio am her, beth am ddringo’r cyfan?

Mae Dafydd Andrews yn mwynhau credded mynyddoedd ledled y byd gan gynnwys Colorado, Seland Newydd a Nepal yn ogystal â Groeg, Ffrainc, Y Swistir, Iwerddon, Yr Alban a Lloegr.


ylolfa.com

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s