10 O GLORIAU LLYFRAU TRAWIADOL

llyftraw copy

‘Peidiwch beirniadu llyfr wrth ei glawr’ – dyna mae nhw’n ei ddweud. Ond eto, gall clawr da newid naws llyfr yn llwyr.

Dyma ddeg o rai o’n cloriau fwyaf trawiadol a chofiadwy – gyda ambell i glasur yn eu plith.

Ydych chi’n cytuno a’n dewis? Anghytuno? Beth yw eich hoff gloriau chi?

Cysylltwch â ni!


10. Y LLYFRGELL – FFLUR DAFYDD

Y Llyfrgell - Fflur Dafydd

Dyma glawr eiconig enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2009 – Y Llyfrgell gan Fflur Dafydd. Cafodd y nofel ddyfeisgar, afaelgar hon – sydd yn trawsnewid gofod tangnefeddus y Llyfrgell Genedlaethol yn set theatrig llawn posibiliadau, ei throi yn ffilm yn ddiweddar. Dyluniwyd y brif ddelwedd bwerus hon gan yr arlunydd Chris Iliff.


9. RIFIERA REU – DEWI PRYSOR

Rifiera Reu - Dewi Prysor

“Pryd stopiodd y byd gael parti?” Dyluniwyd y clawr bywiog hwn gan Rhys Aneurin ac mae’n frith o liwiau seicedlig lliwgar. Mae’r clawr yn cydfynd yn berffaith gyda’r nofel sydd, fel y dywedodd Jon Gower, yn ‘nofel seicedelig sy’n llawn i’r ymylon o sgrifennu lysergic, siarp gyda chast boncyrs o gymeriadau lliwgar a chofiadwy, heb sôn am gonsertina o ddigwyddiadau dwl a digri’. Ydi, mae mynd i Rifiera Reu yn uffar o drip…


8. MARTHA, JAC A SIANCO – CARYL LEWIS

Martha Jac a Sianco - Caryl Lewis

Mae’n bosibl mai dyma un o gloriau mwyaf eiconig ac adnabyddus yr 21 Ganrif – o ran nofelau o Gymru beth bynnag! Dyma gampwaith cyntaf Caryl Lewis am hanes dau frawd a chwaer oedrannus sy’n cael eu carcharu gan amgylchiadau teuluol, a chan galedi bywyd ar fferm yng nghefn gwlad de-orllewin Cymru. Mae’r clawr yn aros yn y cof fel y nofel – a’r brain yn rhoi cipolwg ar y tywyllwch sy’n llechu cyn i’r darllennydd blymio i ddyfnderoedd y nofel. Dyluniwyd gan Sion Ilar.


7. LLANAST – GWEN LASARUS

Llanast - Gwen Lasarus - Copa

Daw y clawr hon fel un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau. Yn Llanast gan Gwen Lasarus, mae llwybrau Sbeic a Mel yn croesi yn annisgwyl o dan amgylchiadau anodd, a bywydau’r ddau’n llawn llanast. Dyluniwyd y cloriau i gyd gan Rhys Aneurin ac mae clawr pob un yr un mor drawiadol, cignoeth a heriol a’r straeon sydd yn cuddio tu mewn.


6. Y DDYLED – LLWYD OWEN

Y Ddyled - Llwyd Owen

Mae cloriau nofelau Llwyd Owen yn enwog am fod yn eiconig ac yn nodweddiadol o arddull yr awdur ei hun. Ond, gellir dadlau bod Y Ddyled yn haeddu ei le fel un o nofelau gorau Llwyd Owen – ac un o’i gloriau gorau hefyd. Fe ddyluniwyd hon gan Steffan Dafydd sydd wedi dylunio cloriau eraill Llwyd hefyd.

Yn Y Ddyled mae Llwyd Owen, prif “gymeriad” y nofel hon, yn awdur enwog sydd wedi blasu llwyddiant llenyddol mawr yn America a gweddill y byd, yn ysgrifennu o dan enw “Floyd Ewens”. Mae’r awdur yn chwerthin ar ei ben ei hun ac eraill drwyddi ac mae’r arddull yn fywiog, yn wreiddiol, yn hyderus a rhwydd.


5. THE RISE OF THE WELSH REPUBLIC – DERRICK HEARNE

The Rise of the Welsh Republic - Derrick Hearne

Iawn, dyw hon ddim yn newydd. Dyw hi ddim yn nofel chwaith. Ac mae hi allan o brint. Ond edrychwch ar y clawr hwn o un o Bocedlyfrau cynnar Y Lolfa o ddyddiau cynnar y wasg sy’n dadlau’r achos dros weriniaeth Gymreig! Mae hi’n ymdebygu i boster gwleidyddol retro ac yn cyfleu syniadaeth heriol, ddewr o wladwriaeth Gymreig sydd yn economaidd, wleidyddol, gymdeithasol, ddiwylliannol ac yn feddyliol rhydd (o Loegr) – os nad yn ddaeryddol rydd!


4. TAIR RHEOL ANRHEFN – DANIEL DAVIES

Tair Rheol Anhrefn - Daniel Davies

Dyma glawr unigryw y nofel gipiodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro, 2011 sef Tair Rheol Anrhefn gan Daniel Davies. Caiff y nofel afaelgar, hwyliog hon y clawr perffaith i gyd fynd a hi – sydd yn edrych fel darn o gelf modern. Ydych chi’n ddigon dewr i chwarae? Dyluniwyd gan Sion Ilar.


3. 60 – MIHANGEL MORGAN

60 - Mihangel Morgan

‘Tic toc, tic toc, medd cloc y dref wrth i’r adar brith fynd o gwmpas eu busnes am awr. Dim ond am awr.’ Chwe deg un o straeon byrion a geir yn 60 gan Mihangel Morgan. Mae pob stori yn dynodi munud oddi fewn awr rhwng 11 a 12 o’r gloch un bore ar stryd fawr mewn cymuned tref ddychmygol yng Nghymru, nid yn annhebyg i Aberystwyth. Mae’r clawr fel ffrwydrad yng nghanol y dudalen wrth i fys y cloc daro’r 60 ac mae’r lliwiau trawiadol – y coch, y melyn, y gwyn, y du, oll yn hawlio sylw o’r cychwyn un. Dyluniwyd gan Sion Ilar.


2. BLASU – MANON STEFFAN ROS

Blasu - Manono Steffan Ros

“Ai gwallgofrwydd oedd o, cymylau henaint yn tynnu pethau ddoe yn ddigon agos i’w cyffwrdd, i’w harolgi, i’w blasu?” Wrth edrych yn ôl ar ei bywyd, a’r teulu a’r ffrindiau a fu’n gwmni iddi ar hyd y daith, daw blasau o’r gorffennol i brocio atgofion Pegi yn Blasu gan Manon Steffan Ros. Ond nid yw pob atgof yn felys, ac mae rhai cyfrinachau’n gadael blas chwerw. Mae’r clawr yn syml ond fel y nofel ei hun, yn llawn arwyddocad o’r synhwyrau, o reddfau naturiol unigolyn, o senstifirwydd ac ysfa gyntefig sy’n ddwfn yn y ddynoliaeth.


  1. GWALES – CATRIN DAFYDD

Gwales - Catrin Dafydd

Yn olaf, rhaid dewis nofel ddiweddaraf Catrin Dafydd – Gwales. Dyma nofel gyffrous a deallus, wedi ei lleoli yng Nghymru y dyfodol agos sydd yn dilyn hanes ymgyrch chwyldro Gwales. Mae’r dwrn sydd yn ffrwydro o ganol clawr y llyfr eisoes yn hawlio ei le fel delwedd eiconig wleidyddol. Mae’n gofiadwy, mae’n heriol, mae’n wreiddiol ac yn ddyfeisgar ac yn llawn arwyddocad...


ylolfa.com

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s