Does gen i byth amser i ddarllen…

amser darllen copy

‘Does gen i byth amser i ddarllen’ – dyna’r gwyn bob tro. Mae bywyd rhy brysur, mae corff rhywun yn rhy flinedig neu mae ‘na wastad rywbeth yn dod ac yn ein rhwystro rhag cydio mewn cyfrol. Ond mae cipio cyfle i ddarllen YN bosibl. Dyma gyngor rhai o griw Y Lolfa…


Gwenllian Jones

Gyda bywyd yn brasgamu heibio, wythnos fesul wythnos, hawdd yw peidio darllen. Ond hyd yn oed pan mae bywyd yn prysuro, mae modd bachu cyfle i ddarllen ar y bus neu ar dren. Efallai bod yna lefydd fwy clud, ond am y siwrne gyfan does dim i dynnu sylw, heblaw ambell i gip ar y tirlun yn pasio, a dim byd i fynnu fy amser. Yn ddyddiol ar y bus i ac o gwaith felly, am y cyfnod byr hynny, mae modd camu i mewn i fyd arall a dwyn deg munud i fi fy hun: i ddysgu am gwlad fy hun, am wledydd estron, am fydoedd eraill ac am ddiwylliant, hanes a ffordd o fyw pobl ochr draw y byd.

Gwenllian Jones, Rheolwr Swyddfa


Carolyn Hodges

Mewn ymgais i wella fy Nghymraeg, rwy’n ceisio darllen ychydig bach o lyfr Cymraeg pob dydd, fel arfer yn y gwely cny i mi fynd i gysgu, ac fel arfer ar fy Kindle fel mod i’n gallu chwilio am air yn y geiriadur os ydw i’n mynd yn styc! Mae un pennod neu hanner awr y diwrnod fel arfer yn bosibl ond mae’n dibynnu ar pa mor brysur ydw i. Mewn byd delfrydol ble byddwn gyda llawer mwy o amser, rwyf wrth fy modd yn claddu fy mhen mewn nofel – ar brynhawn Sul glawog does dim byd gwell na cwtshio ar y soffa a ffoi am awr neu ddwy i nofel afaelgar!

Carolyn Hodges, Golygydd Saesneg


Meleri Wyn James

Petaech chi’n fy ngweld i’n darllen yn y parc, fyddech chi’n gwgu? Wrth wrando ar gorws ‘Mam, Mam drycha ar hyn!’ fy mhlant, fyddech chi’n teimlo bod fy llygaid ar sgiw. Ond fyddech chi’n iawn i deimlo fel’ny?

Ers i’r ddwy fach ddod i fy myd, lle i gysgu yw’r gwely! A pheth prin yw cael pnawn rhydd i ymlacio a darllen. Dyna pam fyddai wastad yn cario llyfr yn fy mag, fel ’mod i’n gallu cydio ynddo’n glou os fyddai’n digwydd cael pum munud i fy hun…

Ddylen ni ddim teimlo’n euog am afael mewn llyfr adre… a hynny cyn i’r plant fynd i’w gwlâu… Mae’n bwysig dangos bod Mam a Dad yn darllen hefyd. Nid blas yr ysgol yn unig ddylai fod ar lyfrau. Maen nhw’n drysorau amhethun i’w mwynhau… i agor bydoedd… i ymgolli ynddynt… hyd yn oed os ydy hynny am bum munud!

Meleri Wyn James, Golygydd Cymraeg


Fflur ArwelMae’n gallu bod yn her dod o hyd i amser i ddarllen. Gan mod i’n gweithio o amgylch llyfrau trwy’r dydd, yn aml y peth diwethaf fyddwn i eisiau ei weld ar ol mynd adref yw llyfr! Ond mae ‘na gymaint o bleser pur i’w gael o ddarllen. Porth yw llyfr – porth i miloedd o fydoedd gwahanol, ffordd i gwrdd a channoedd ar gannoedd o gymeriadau byw o bob lliw a llun ac i chwerthin a chrio gyda nhw. Yn fwy na dim, mae darllen yn ffordd i fy atgoffa i o rinweddau gwerthfawr natur ddynol.

Felly, wrth eistedd yn fy ngwely cyn paratoi i gysgu, byddaf yn estyn am lyfr da ac yn darllen am ychydig. Mae’n ymlaciol, yn ffordd o gadw’r meddwl yn finiog a’r dychymyg yn fyw, ac yn gyfle i gael amser i fy hun – y ‘me time‘ angenrheidiol, heb unrhyw beth i nharfu wrth i mi ddiflannu rhwng cloriau dychymyg diderfyn.

Fflur Arwel, Pennaeth Marchnata


Ble yw eich hoff lle chi i ddarllen? Cysylltwch a ni!

ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s