Diflas a digalon? Dechreua ar y darllen!

 

blogionawr-copy2.jpg

Hen fis diflas yw Ionawr. Mis o ddeffro o drwmgwsg wedi dathlu a disgwylgarwch y ‘dolig. Mis o lusgo ein cyrff blinedig (noder: hyngofyr) yn ol i arferion gwaith pob dydd. Mis o edrych yn eiddgar i ddyfodiad gwanwyn a byw i weld y dyddiau yn ymestyn.

Ond nid oes rhaid dioddef digalondid trymaidd Ionawr! Beth am ddechrau ar y darllen? Beth well na dianc rhag y diflastod i mewn i fyd dychymyg? Dyma ambell syniad i chi o nofelau a llyfrau y gellid ei darllen wrth swatio rhag y gaeaf…


5. Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan

Hen Bethau Anghofiedig - Mihangel Morgan

Dyma stori ysbryd, afaelgar fer gan Mihangel Morgan.

Ynddi, mae dau hen ffrind yn cwrdd ar daith drên ar noson oer, hir o aeaf. Mae gan Merfyn stori iasoer i’w rhannu, un sy’n dechrau gydag etifeddu clamp o dy ar ôl ei fodryb, yr awdures enwog Mona Moffat. Ond wrth i Merfyn godi’r clawr ar orffennol ei deulu mae gwirioneddau erchyll yn bygwth eu rhewi hyd at fêr eu hesgyrn.

Dychanol, gwreiddiol, gwych.


4. Gwales – Catrin Dafydd

Gwales - Catrin Dafydd

Dyma nofel gyffrous a deallus, wedi ei lleoli yng Nghymru y dyfodol agos sydd yn dilyn hanes ymgyrch chwyldro Gwales. Mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae’n mynd i’w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn?

Dyma nofel wreiddiol fydd yn cydio o’r dechrau un ac yn gwrthod gadael fynd tan y ddalen olaf. Craff, heriol, dychmygus a pherthnasol iawn i Gymru heddiw.


3. Efa – Bethan Gwanas

9781784615024

‘Efa’ gan Bethan Gwanas yw y gyntaf yn y gyfres drioleg newydd, Y Melanai.

Ar ei phen-blwydd yn 16 oed, rhaid i Efa, tywysoges y Melanai, ladd ei mam, y frenhines. Dyna’r drefn yng ngwlad Melania ers milenia; trefn sy’n sicrhau mai brenhines ifanc, iach a chryf sy’n rheoli. Ond fu Efa erioed yn un am ddilyn y drefn…

Nofel afaelgar mewn byd llawn rhamant, cyffro, dychryn fydd yn yn eich cadw ar ochr eich sedd tan y diwedd.


2. Yr Ynys – Lleucu Roberts

Yr Ynys - Lleucu Roberts - Cyfres Yma

Yr Ynys gan Lleucu Roberts yw y nofel gyntaf yn y drioleg dystopaidd YMA.

Lleolir hi yn y dyfodol pell – yn y flwyddyn 2140 ar ynys bellenig rhyw le yn yr Arctig. Cyn i fomiau niwclear ddod yn agos at ddinistrio bywyd ar y ddaear yn 2030, aeth 49 o bobl i guddio mewn ogof ar ynys oer, anghysbell. Ganrif yn ddiweddarach mae cymdeithas wedi datblygu yno. Pan mae’r ynyswyr yn trefnu taith yn ôl i Gymru, mae Cai a Gwawr yn benderfynol o fod yn rhan o’r criw. Ond beth sydd yn eu disgwyl?

Clyfar, gafaelgar, cadarn.


1. Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

rgb ffion

Dyma lyfr ffraeth sy’n edrych ar fywyd trwy lygaid yr actores dalentog, Ffion Dafis – un sydd ddim yn ofni dweud ei dweud am bynciau o bob math, gan gynnwys rhai tabw.

Gan agor ei chalon am y tro cyntaf mae Ffion yn trafod ei chariad at ei theulu, ei hanturiaethau wrth deithio’r byd ai dyheadau am y dyfodol. Wrth fentro i dir y drwg, mae’n siarad yn ddi-flewyn ar dafod am golli ei mam i ganser, am yr hyrddiadau sy’n ei phlagio a’i pherthynas ag alcohol gan roi darlun i ni ohoni ei hun – dynes greadigol, sensitif, anturus, ansicr weithiau, ond dewr ac onest, sy’n cydio yn holl brofiadau a bwrlwm bywyd…

Cignoeth, gonest ac yn gymysgedd o gomedi a phathos dyma gyfrol i’w darllen, ei mwynhau, un i uniaethu a hi a’i thrysori.


Ac i’r plant?

Nid oedolion yn unig sy’n diflasu! Bydd y plant hefyd yn siwr o syrffedu wrth ddychwelyd yn ol i’r ysgol wedi bwrlwm yr wyl felly beth am rai o’r llyfrau hyn i’w diddanu a chadw eu dychymyg yn fyw?

Yn Rhoswen a’r Eira gan Nia Gruffydd, yr ail yn nghyfres Maes y Mes, mae’r gaeaf wedi cyrraedd coedwig Maes y Mes ac mae Rhoswen wedi cyffroi’n lân o weld ei bod wedi bwrw eira’n drwm dros nos. Ond mae’n dychryn wrth iddi sylweddoli ei bod wedi ei chau i mewn. Stori antur, ddifyr, hyfryd, dymhorol sy’n addas i blant 5 i 8 oed.

Cyfrol hardd, delynegol, clawr caled yw Merch y Mêl gan Caryl Lewis a Valériane Leblond. Mae Elsi’n byw gyda’i mam-gu, sy’n gofalu ar ôl gwenyn. Trwy ddilyn y gwenyn, a sylwi ar bopeth sy’n digwydd yn yr ardd yn ystod y flwyddyn, daw Elsi i garu pob tymor yn ei dro. Dyma lyfr sy’n dathlu bywyd a rhyfeddod y byd drwy lygaid plentyn.

Ac wrth gwrs, mae rhifyn 7 o gomic Mellten nawr ar gael! Ymunwch gyda Gwil Garw, Iola a’r criw, Boc a Bloben am fwy o straeon, jocs a lot fawr o sbort!


ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s