10 peth mae RHAID gwybod am lyfr newydd ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’

MCHD

Mae ‘na lyfr newydd Cymraeg ar y ffordd fydd yn trawsnewid bywydau rhieni a darpar rieni fel ei gilydd…dyma flas i chi o Mam – Croeso i’r Clwb!


1. Bydd y llyfr yn dilyn y broses o feichiogi, geni a magu plentyn – o ddyddiau cyntaf beichiogrwydd hyd at ddiwedd y flwyddyn gyntaf gyda’r baban newydd.

2. Yr awdur yw Heulwen Ann Davies. Mae hi’n gweithio i gwmni Atebol fel rheolwr marchnata a sylfaenydd blog newydd, dwyieithiog, poblogaidd – Mam Cymru.

3. Bydd y llyfr yn cynnwys nifer o benodau byrion, yn seiliedig ar brofiad Heulwen ei hunan yn rhannol, ond yn cynnwys dyfyniadau a chyngor gan dros hanner cant o famau a tadau, bydwragedd ac arbenigwyr o bob cwr o Gymru.

4. MAE’N LYFR POSITIF! Ydy. Mae’n trafod yn blwmp ac yn blaen realiti beichiogi, geni a magu ond mae’n llawn ysgafnder, hiwmor, ac yn gwbl gadarnhaol ac agored am y newidiadau a’r heriau fydd yn wynebu rhieni newydd – o’r emosiynol i’r corfforol.

5. Bydd y gyfrol yn llawn tips defnyddiol – y gonest a’r gwreiddiol, ar gyfer darpar rieni.

HeulwenElsi2

6. Mae’r gyfrol yn unigryw gan ei bod hi’n rhoi persbectif Cymreig a Chymraeg ar fagu plant – yn enwedig mewn cymunedau cefn gwlad, ac yn trafod magu plentyn yn ddwyieithiog.

7. Mae’r gyfrol hefyd yn edrych ar sut mae pethau wedi newid dros y cenhedlaethau diwethaf o ran geni a magu.

8. Bydd yn addas i’w brynu fel canllaw NEU fel anrheg i ddarpar rhieni, rhieni newydd a rhieni sydd yn hen law arni, neu i bobl sydd yn ystyried dod yn rieni neu yn ystyried cael plant.

9. Mae’r llyfr yn llawn lluniau doniol gan y cartwnydd Huw Aaron. Roedd Huw yn mynd drwy brofiad tebyg ei hun yn ystod y cyfnod o gynhyrchu’r lluniau wrth ddod yn Dad am y eildro gyda’i bartner, Luned.

10. Bydd ar gael erbyn Sul y Mamau (11 Mawrth 2018). Hwrê!


Mam – Croeso i’r Clwb! – Heulwen Davies (£6.99, Y Lolfa)

MCHD

ylolfa.com

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s