Beth dylen i ddarllen nesaf?

blogdarllennesa copy

Ydych chi wedi derbyn anrhegion o lyfrau dros y ‘dolig  ond wedi llwyddo i ddarllen y pentwr erbyn hyn? Dyma restr byr o ambell syniad ac awgrymiad beth i ddarllen nesaf…


Wedi mwynhau Darluniau o Gymru?
Beth am roi cynnig ar lyfr Aneurin?

 

Os ydych chi wedi mwynhau darllen Darluniau o Gymru gan yr arlunydd Wynne Melville Jones dros y misoedd diwethaf a gweld ei ddarluniau o Gymru beth am fwynhau’r llyfr gan Jones arall, sef y diweddar Aneurin Jones yn ei lyfr Aneurin? Roedd Aneurin yn arlunydd yn canolbwyntio ar cymeiriadau cefn gwlad Cymru, ac yn cofnodi digwyddiadau ei fro mabwysiedig sef Aberteifi.


Wedi mwynhau Ymbelydredd?
Beth am roi cynnig ar Am Newid?

 

Enillodd Ymbelydredd gan Guto Dafydd Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2016 a chanmoliaeth uchel am yr arddull a’r hyn a bortreadwyd. Stori am ddyn ifanc yn cael triniaeth cancr yn ysbyty Manceinion ydyw, a’r emosiynnau ynghlwm a delio gyda’r salwch, gyda’i deulu a’r gymuned. Mae yna hefyd stori yn cyd-redeg ac ymwneud â’i amser ym Manceinion.

Os gwnaethoch chi fwynhau darllen nofel am bwnc cyfoes byd-eang ond wedi’i leoli yng Nghymru, beth am drio darllen ail lyfr Cymraeg Dana Edwards, sef Am Newid? Mae Am Newid yn nofel sy’n ceisio mynd i’r afael a’n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio a’n syniad ni o’r hyn sydd yn draddodiadol. Mae Ceri’n dychwelyd i gartref ei phlentyndod ond yn berson gwahanol iawn. Tyfodd Ceri lan yn fachgen ond erbyn hyn mae’n fenyw – a wrth ddychwelyd adref a cheisio ymuno â Merched y Wawr mae tensiynau yn codi…


Wedi mwynhau Pantywennol?
Beth am roi cynnig ar Hen Bethau Anghofiedig neu Yn Fflach y Fellten?

 

Os ydych chi’n un o’r nifer mawr a ddarllennodd a mwynhau Pantywennol gan Ruth Richards, nofel am ysbrydion, thraddodiadau a chymunedau clòs, tynn – beth am drio nofel newydd Geraint V Jones sydd yn cael ei gyhoeddi mis Ebrill 2018. Mae Yn Fflach y Fellten yn mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol wrth i brif gymeriad y nofel, gŵr oedrannus sy’n ymddeol nôl i’w fro enedigol ar ôl byw yn Lloegr.

Yn yr un modd, mae Hen Bethau Anghofiedig gan Mihangel Morgan hefyd yn stori am y goruwchnaturiol gyda Merfyn yn adrodd stori am yr ysbryd sy’n aflonyddu y tŷ etifeddodd o’i fodryb.


Wedi mwynhau Budapest?
Beth am roi cynnig ar Fi, a Mr Huws?

 

A fwynhoch chi ddarllen Budapest gan Elin Meek? Stori i ddysgwyr lefel Uwch yn sôn am hanes cwpwl a fu’n canlyn tra’n y coleg cyn dilyn llwybrau gwahanol. Maent yn cwrdd eto yn Budapest pymtheg mlynedd yn ddiweddarach a’n siarad am yr amser ers iddynt golli cysylltiad.

Mae Fi a Mr Huws gan Mared Lewis yn nofel newydd i ddysgwyr. Fel Budapest, mae geirfa ar bob tudalen er mwyn helpu a hwyluso’r broses darllen. Mae Fi a Mr Huws yn canolbwyntio ar berthynas cwpwl ar ôl i’w unig mab gadael y cartref i astudio yn y brifysgol. Gyda’r newid yma mae ei perthynas yn gwynebu straen.


Wedi mwynhau Syllu ar walia?
Beth am roi cynnig ar Golygon neu Mam – Croeso i’r Clwb?

 

Ydych chi’n mwynhau darllen am fenywod cryf creadigol? Ydych chi wedi darllen Syllu ar Walia’ gan Ffion Dafis a mwynhau’r golwg ffres ar fywyd? Beth am drio Golygon gan Manon Steffan Ros, ysgrifau treiddgar a phersonol gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru sy’n trafod pobl, diwylliant, llefydd a dioddefaint.

Mae’r ysgrifau yn cynnwys rhai o’i colofnau gorau yn y cylchgrawn Golwg. Mae’r llyfr Mam: Croeso i’r Clwb, sy’n cael ei gyhoeddi ar ddechrau mis Mawrth 2018 wedi’i ysgrifennu gan Heulwen Davies, awdur y blog poblogaidd MAMCYMRU a’n cynnwys nifer o bennodau byrion ffeithiol am y profiadau o beichiogrwydd hyd at ddiwedd blwyddyn cyntaf y plentyn.


Wedi mwynhau Dyddiadur Dewi Llwyd: Pawb a’i Farn?
Beth am roi cynnig ar Pen ar y Bloc neu Yn Ei Chanol Hi?

 

Wedi mwynhau darllen Dyddiadur Dewi Llwyd: Pawb a’i Farn ac am ddarllen mwy am newyddiadurwyr Cymru? Beth am drio Pen ar y Bloc gan Vaughan Roderick sydd yn gofnod ffraeth am wleidyddiaeth Cymru dros y degawdau diwethaf. Neu beth am Tweli Griffiths: Yn ei Chanol Hi, sef hunangofiant sy’n dilyn ôl traed un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru wrth iddo deithio o amgylch Cymru a’r byd yn chwilio am stori.


Oes yna lyfr a gyhoeddwyd gan Y Lolfa rydych chi wedi mwynhau mas draw yn ddiweddar? Rhannwch a ni!

ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s