Adolygiad o Blodau Cymru

adbl copy

Gwenllïan Dafydd aeth ati i adolygu’r gyfrol swmpus, gynhwysfawr, Blodau Cymru gan Goronwy Wynne.


Mae’r beibl hwn o lyfr am fyd y planhigion a’r blodau yn haeddu pob ansoddair canmoladwy y gellir meddwl amdano – campwaith, cynhwysfawr, difyr, diddorol, darllenadwy, addysgiadol, cyfoes, swmpus, hollgynhwysol, trylwyr, lliwgar, gorchestol, hollol gampus!

Rhaid pwysleisio nad llyfr adnabod planhigion a blodau yw hwn, ond yn hytrach bopeth arall sy’n ymwneud â botaneg (sef ‘y wyddor sy’n trin a thrafod planhigion’) – o ddaeareg a daearyddiaeth Cymru, i goed a ffyngau a chwyn, i geneteg a DNA a rhestrau o gymdeithasau, sefydliadau a llyfryddiaethau perthnasol.

Ond er yr holl wybodaeth eang a phytiau o straeon o bedwar ban y byd a geir yma, mae gwreiddiau’r llyfr yn gadarn yng Nghymru a’r Gymraeg, a’r cyflwyniadau manwl i bob un o’r siroedd unigol a’u daearyddiaeth, eu botanegwyr a’u cynefinoedd unigryw yn amhrisiadwy.

Mae’r cyfan wedi’i ysgrifennu mewn ffordd mor rhwydd ei ddarllen, mor ysgafn a difyr, yn agos-atoch a hawdd ei ddeall. Trefnwyd yr holl ddeunydd yn drefnus a thaclus, gallwch daro mewn ac allan neu ddefnyddio’r mynegai manwl i ganfod gwybodaeth benodol. Mae twr o luniau, diagramau a mapiau lliw llawn sy’n ychwanegu at hwylustod y darllen, a dyluniad hyfryd a glân y llyfr i’w ganmol.

Blodau Cymru - Goronwy Wynne.jpgMae’r cyfeiriadau llenyddol a’r dyfynnu pwrpasol ar farddoniaeth yn cyfoethogi’r darllen yn fawr, felly hefyd y trafod ar enwau Cymraeg (megis yr enwau gwahanol am wrych a chlawdd, a dylanwad coed ar enwau lleoedd). Mae’r wybodaeth sydd yma yn ddi-ben-draw. A wyddech chi fod yna rhyw hanner cant o rywogaethau o redyn? A thros 300 o wahanol fathau o fwyar duon?! Cawn restr ddefnyddiol o blanhigion gwenwynig, hanes diddorol y rhai meddyginiaethol, datblygiad blodau’r ardd, map o ynysoedd Cymru, hanes botanegwyr Cymru a thu hwnt, cadwraeth natur yn gyffredinol, blodau gwyllt o safbwynt y gyfraith, i enwi ond mymryn sydd yn y llyfr.

Tybed ai ‘Blodau Cymru’ oedd y teitl gorau i’r llyfr gan fod yma gymaint, gymaint mwy? Byddai ehangu ar yr isteitl, ‘Byd y Planhigion’, o bosibl wedi disgrifio ehangder y cynnwys yn well, a byddwn i’n fwy na bodlon wedi derbyn y gair ‘gwyddoniadur’ yn y teitl. Mae galw wedi bod ar wneud natur yn bwnc TGAU, ac yn sicr byddai’r llyfr hwn yn sylfaen maes llafur penigamp i unrhyw astudiaeth o’r fath. Yn sicr mae’n drysorfa i ehangu eich gwybodaeth a’ch cariad at Gymru a harddwch ei byd natur.

Gwenllïan DafyddAdolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Mae Blodau Cymru gan Goronwy Wynne ar gael nawr (£39.99, Y Lolfa)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s