Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 | Ffeithiol Creadigol

LlyfryflwyddynffeithiolcreadigolFB copyCafwyd newyddion da o glywed fod tair o’n llyfrau ni wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018, categori Ffeithiol Creadigol. Ond faint ydych chi’n gwybod am y llyfrau hyn?

Dyma fwy o fanylion am y tair cyfrol sydd ar y rhestr fer:


 

Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Goronwy Wynne

Layout 1

Cyflwyniad cynhwysfawr, darluniadol i flodau a phlanhigion Cymru ynghyd â chynefinoedd, ecoleg, hanes a nodweddion y planhigion. Ceir pennod ar bob un o hen siroedd Cymru, sef eu nodweddion a’u blodau arbennig, a rhoddir arweiniad clir ar sut i fynd ati i ddysgu mwy am y blodau hyn. Canllaw hanfodol i fyd blodau Cymru gan un o fotanegwyr gorau Cymru.

Beth ddywedodd yr adolygwyr?

“Mae’r beibl hwn o lyfr am fyd y planhigion a’r blodau yn haeddu pob ansoddair canmoladwy y gellir meddwl amdano – campwaith, cynhwysfawr, difyr, diddorol, darllenadwy, addysgiadol, cyfoes, swmpus, hollgynhwysol, trylwyr, lliwgar, gorchestol, hollol gampus! Ond er yr holl wybodaeth eang a phytiau o straeon o bedwar ban y byd a geir yma, mae gwreiddiau’r llyfr yn gadarn yng Nghymru a’r Gymraeg, a’r cyflwyniadau manwl i bob un o’r siroedd unigol a’u daearyddiaeth, eu botanegwyr a’u cynefinoedd unigryw yn amhrisiadwy. Mae’r cyfan wedi’i ysgrifennu mewn ffordd mor rhwydd ei ddarllen, mor ysgafn a difyr, yn agos-atoch a hawdd ei ddeall. Trefnwyd yr holl ddeunydd yn drefnus a thaclus, gallwch daro mewn ac allan neu ddefnyddio’r mynegai manwl i ganfod gwybodaeth benodol. Mae twr o luniau, diagramau a mapiau lliw llawn sy’n ychwanegu at hwylustod y darllen, a dyluniad hyfryd a glân y llyfr i’w ganmol.”   Gwenllïan Dafydd, Gwales


Ar Drywydd Niclas y Glais gan Hefin Wyn

Ar Drywydd Niclas y Glais - Hefin Wyn copy

Dyma’r cofiant cyflawn cyntaf i Niclas y Glais, (T. E. Nicholas, 1879-1971), y Comiwnydd a’r Cristion o ardal y Preseli. Gyda chyhoeddi’r gyfrol hon, mae Hefin Wyn yn cwblhau trioleg am wŷr mawr Sir Benfro – yn dilyn hanes Waldo Williams a Meic Stevens.

Beth ddywedodd yr adolygwyr?

“Bydd i’r cofiant hwn le anrhydeddus ar fy silff lyfrau ac rwy’n gwybod y byddaf yn ei ailddarllen lawer tro i gael fy ysbrydoli gan eiriau a hanes y dyn a gafodd gymaint o ddylanwad ar fywyd a gwaith Waldo.”

Emyr Llywelyn, Y Faner Newydd

 


Meddyginiaethau Gwerin Cymru gan Anne Elizabeth Williams

Meddyginiaethau Gwerin Cymru - Anne Elizabeth Williams

Cyfrol hynod ddifyr yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin, sy’n ffrwyth llawer o ymchwil fanwl ym mhob ardal yng Nghymru.

Beth ddywedodd yr adolygwyr?

“Cyfrol gynhwysfawr, ryfeddol. Dyma drysor o gyfrol yn dangos trylwyredd rhyfeddol yr ymchwil, y nodiadau cyfeiriadol a’r mynegi. Ond yn bennaf mae’n gyfrol eithriadol o ddifyr a darllenadwy, yn rhoi llais i’r llu o gyfranwyr gwerinol oedd mor barod i rannu eu profiadau a thrwy hynny i roi ar gof a chadw eu ‘doethineb gwlad’ sy’n rhan o’n treftadaeth oll.”

Twm Elias, Fferm a Thyddyn, Rhifyn 60


 

Ydych chi wedi’u darllen? Beth oedd eich barn?

 


 

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s