Iechyd meddwl yn y Gymraeg

Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.

A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd ar Hydref y 10fed, dyma dair cyfrol sydd yn delio gydag agweddau gwahanol o iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg:


Gyrru Drwy Storom

Gyrru Drwy Storom | Gol. Alaw Griffiths

Cyfrol arloesol sy’n ymdrin â iechyd meddwl. Cawn hanes 11 o bobl sydd wedi cael eu heffeithio, yn eu geiriau eu hunain ac yn ddiflewyn ar dafod, mewn cerddi, llythyrau, dyddiaduron ac ysgrifau. Mae’r profiadau’n ddirdynnol ond maent yn dangos bod modd gwella a bod yn llawn gobaith.

Meddai’ golygydd, Alaw Griffiths:

“Cyfrol i bawb yw hon. Mae llawer iawn ohonom yn dod i gyswllt â salwch meddwl mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn ddioddefwyr ein hunain neu yn adnabod aelod o’r teulu neu ffrind sydd yn dioddef.”


Rhyddhau'r Cranc - Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc | Malan Wilkinson

Atgofion Malan Wilkinson sydd wedi byw gyda phroblemau salwch meddwl ers blynyddoedd. Llyfr dirdynol sy’n dilyn ei phrofiadau yn ceisio ymdopi gyda’i phroblemau a arweiniodd iddi geisio lladd ei hun ond cafodd ei hachub gan ddieithryn a’i gwelodd ar fin neidio dros bont y Borth.

Darllenwch adolygiad Arddun Rhiannon yma: linc

“Dyma gyfrol sy’n arswydus o brydferth. Mae yma gymariaethau sy’n siglo rhywun – cyfres o ddamhegion modern. Dyna’i chi’r teimlad o fod fel dilledyn mewn peiriant golchi. Hunllef y pryfaid coch wedyn, a allai’n hawdd fod yn un o storïau Stephen King. Y gymhariaeth â chranc sy’n cael ail-ymuno â’r môr ac sy’n rhoi teitl i’r gyfrol. A’i sylwadau treiddgar am rai o’i chyd-gleifion yn Uned Seiciatryddol Hergest, sef ei ‘charchar a’i noddfa’. Mae’n anodd penderfynu weithiau a ddylwn wylo neu chwerthin. Ac yna, ymyrraeth dyngedfennol ffawd ar Bont y Borth.”

– Lyn Ebenezer

“Dyma’r un o’r llyfrau mwyaf gonest a chignoeth i mi ei ddarllen erioed yn Gymraeg. Mae’n adrodd y hanes heb arlliw o sentiment ond mewn ffordd hynod afaelgar sydd yn llwyddo i dynnu tannau’r galon…. Ddyddiau wedi darllen y llyfr, fedrwn yn fy myw a chanolbwyntio ar ddim byd. Roeddwn am yrru ati, am roi cwtsh iddi ac am ddweud wrthi ei bod yn llenor o’r rath flaenaf.”

– Menna Elfyn, Western Mail


Galar a Fi - Esyllt Maelor

Galar a Fi | Gol. Esyllt Maelor

Cyfrol sydd yn trafod pwnc nad oes iddo ddigon o drafod yn gyhoeddus: galar. Ceir yma brofiadau pobl sydd wedi colli anwyliaid – brawd, chwaer, cymar, ffrind neu riant – ond nid hanes bywyd y bobl sydd yma, ond cofnod o’r emosiynau ynghlwm wrth yr ymdrech i ddygymod.

I ddarllen stori Esyllt Maelor, ewch i: linc

“Mae Galar a Fi – cyfrol sydd wedi’i golygu’n feistrolgar gan Esyllt Maelor, a syniad gweriddiol ei merch, Marged Tudur – yn llenwi bwlch yn y Gymraeg. Synnu at onestrwydd y cyfranwyr ydw i, ac mae safon y sgwennu yn eithriadol. Cignoeth, ydi, ac nid yw’n gyfrol hawdd i’w darllen. Ystod eang y profiadau sy’n taro’r darllenyd wrth bori drwy’r gyfrol ac eto ame llinyn arian yn cysylltu’r cwbl. ”

– Angharad Tomos, Cylchgrawn Barn

“Ymdriniaeth agored, sensitif, ond cignoeth o alar sydd yma; pwnc sydd wedi bod yn un i ddelio ag o tu ôl i ddrysau caedig ers blynyddoedd. Ydi o’n hawdd ei ddarllen? Nac ydi. Ond mi fyddwn i’n dadlau mai dyma un o’r pethau pwysicaf darllennwch chi fyth.”

– Y Stamp


Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth, ewch i www.meddwl.org


www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s