Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Seren Wib a Straeon Eraill

Seren Wib a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Seren Wib a Straeon Eraill a Byd Crwn a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru.

Mae’r mwyafrif o’r storïau’n rhai newydd sbon, gydag ambell un wedi ymddangos o’r blaen mewn cyfrolau eraill, yng Nghyfansoddiadau’r Urdd ac ar wefan Y Neuadd. Er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gwbl berthnasol i’r grŵp oedran ac am bynciau fydd yn apelio, mae panel o athrawon addas wedi monitro’u cynnwys.

Mae Seren Wib a Straeon Eraill yn cynnwys 10 stori, sydd yn addas ar gyfer disgyblion a fydd yn dilyn Haen Sylfaenol TGAU Llenyddiaeth Cymraeg. Ymysg yr awduron ceir storïau gan Jon Gower, Manon Steffan Ros, Miriam Elin ac Ifan Morgan Jones. Mae yna bwyntiau trafod i bob stori gan Mari Llwyd yng nghefn y gyfrol.

Mae’r cyflwyniad gan yr awdures Caryl Lewis sydd yn sôn am sut dylid ystyried darllen yr un peth â siocled neu felysion…..


“BWYTA DY FROCOLI!”

“Rho dy ddillad brwnt yn y fasged olchi!”

“Cer i ddarllen y llyfr ’na!”

Mae gan ddarllen broblem. Mae darllen yn cael ei weld fel un o’r pethau sy’n dda i ti, fel mynd i’r gwely yn gynnar neu olchi dy ddannedd. Ond does dim rhaid i ddarllen fod
yn dda i ti o gwbwl! Gall e fod yn ddrwg iawn i ti! Gall e dy gadw di ar ddi-hun yn y nos yn ysu am gael gwybod beth sy’n digwydd nesa. Gall e dy dywys di i wledydd pell
pan wyt ti i fod i ganolbwyntio ar dy waith cartref. Gall e dy ddysgu am sut mae pobol ddrwg iawn yn ymddwyn ac yn gweld y byd!

Dwi’n meddwl y dylai darllen gael ei ystyried yr un peth â siocled neu felysion. Ddim fel rhywbeth sy’n mynd i wneud lles i ti, ond fel rhywbeth i edrych ymlaen ato! Wrth agor llyfr, dwi’n gwybod fy mod yn mynd i gael trît. Dwi’n medru ogleuo’r stori, teimlo’r dŵr yn dod i’r dannedd. A dwi’n gwybod fy mod yn mynd i neidio i mewn a cholli fy hun am oriau. Dwi’n gwybod bod y llyfr yn mynd i sbarduno fy synhwyrau a dwi’n gwybod, pan fydda i wedi gorffen, y bydda i’n teimlo’n dda.

Dwi’n cuddio’r llyfrau dwi eisiau eu darllen yn y tŷ, yn union fel dwi’n cuddio siocledi. Ac yna, pan dwi angen rhyw hoe fach, neu ddiflannu i fyd arall, neu angen rhywbeth
i godi fy nghalon, dwi’n mynd i nôl un a’i agor. Ac mae fy hoff lyfrau yn rhai peryglus, yn rhai sy’n gwthio’r ffordd dwi’n meddwl am bethau. Maen nhw’n rhai tywyll ac yn
rhai drygionus. Maen nhw’n ddoniol ac yn haerllug. A dwi bron yn hollol siŵr erbyn hyn fod darllen ddim yn dda i ti o gwbwl! Ond fel gyda siocledi, mae’n anodd dweud na,
on’d yw hi?!


Perthyn – Gwennan Evans#

Nid Aur yw Popeth Melyn – Mared Lewis

Y Gwyliau Gwaethaf Erioed – Marlyn Samuel

Adar Rhiannon – Miriam Elin Jones

Eos – Manon Steffan Ros

Sbwriel – Jon Gower

Snap! – Meleri Wyn James

Cymer Hwn! – Miriam Elin Jones

Seren Wib – Ifan Morgan Jones

Dweud y Gwir – Erin Aled (Cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd 2015)

Pwyntiau Trafod gan Mari Llwd


www.ylolfa.com

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s