Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg

Mae dwy o awduron amlycaf Cymru wedi cyhoeddi ail nofelau mewn triolegau er mwyn llenwi’r bwlch ‘anferthol a phoenus’ sydd mewn llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc. Cyhoeddir ail ran Cyfres Y Melanai sef Y Diffeithwch Du gan Bethan Gwanas ac ail ran Cyfres Yma sef Hadau gan Lleucu Roberts. Mae’r ddwy drioleg eisoes wedi cael eu cymharu i driolegau megis The Hunger Games gan Suzanne Collins ac His Dark Materials gan Phillip Pullman.

Dywedodd Bethan Gwanas, “Mae ’na fwlch anferthol a phoenus yn y maes llyfrau gwreiddiol ar gyfer yr arddegau. Dyma’r maes sy’n gwerthu orau yn Saesneg ers blynyddoedd bellach, ond rydan ni ar ei hôl hi’n arw yn Gymraeg. Pam?”

Mae’r nofelau, sydd wedi eu hanelu at ddarllenwyr 12-15 oed a 14+ ac wedi gosod yn y dyfodol, eisoes wedi derbyn ymateb cynnes iawn gan ddarllenwyr ifanc. Roedd Efa wedi creu argraff fawr ar Alaw Glesni Griffiths o ysgol yr Eifl. Dywedodd, “Bûm yn meddwl am y stori yn hir ar ôl ei gorffen. Rwy’n ysu i wybod mwy am y cymeriadau a beth ddaw o Melanai, ei bradychwyr a’r rheini sydd yn ei rheoli.”

Mae Lleucu Roberts wedi ysgrifennu nofel am Gymry alltud yn dychwelyd o Norwy i’r henwad yn 2140 wedi i fom niwclear ddinistrio gorllewin Ewrop. Dywedodd Lleucu, “Rwy’n hoff iawn o’r syniad o bobl yn y dyfodol yn edrych ’nôl arnon ni a phwyso a mesur ein ffordd o fyw. Rwy’n hoffi cynnwys syniadau sydd yn gwneud i bobl ifanc feddwl – fel yr amgylchedd a dyfodol y Gymraeg, gwleidyddiaeth a rhyfel,”


Mae’r ddwy drioleg yn rhan o raglen comisiynu adnoddau AGC i gefnogi addysg a dysgu’r drwy’r Gymraeg fel pwnc a phynciau eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. Daeth y syniad o greu’r ddwy drioleg i ffrwyth yn dilyn ymgynghori gyda phanel o athrawon.


Y Diffeithwch Du - Bethan Gwanas - Y Melanai

Y Diffeithwch Du gan Bethan Gwanas

Ail ran mewn trioleg wedi ei hanelu at ddarllenwyr 12-15 oed (CA3). Mae’r stori yn codi pob math o themâu fel cyfeillgarwch, teyrngarwch a dial, yn ogystal ag ymdrin â phroblemau oedolion ifanc fel cariad, ffrindiau, gwrthryfela, ac amheuon.
Cafodd Bethan Gwanas y syniad am y stori wrth iddi drin ei gwenyn mêl:
“Yn eu byd nhw, pan fyddan nhw’n teimlo bod y frenhines wedi dod i ddiwedd ei hoes, maen nhw’n dechrau magu brenhines(au) newydd,’ eglurodd Bethan. ‘Weithiau, mae’r hen frenhines yn hedfan i ffwrdd efo hanner y cwch, ond weithiau, mae’r frenhines ifanc yn lladd ei mam. Mi wnes i ddechrau meddwl… beth petai’r byd dynol yn mabwysiadu’r un arfer?” meddai Bethan.

Mae’r drioleg yn olrhain hanes Efa, tywysoges ar lwyth y Melanai, ac mae’r ail ran yn gweld Efa a’i ffrindiau yn dianc o’r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o’r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol.

Bu Efa, sef y llyfr cyntaf yn nhrioleg Y Melanai gan Bethan Gwanas, yn boblogaidd iawn, gyda llawer o glod i’r ffaith fod Efa’n cael ei phortreadu fel merch ifanc bwerus ac yn gam tuag at normaleiddio’r ddelwedd yma ymysg merched ifainc.


Hadau - Lleucu Roberts - Cyfres Yma

Hadau gan Lleucu Roberts

Ail ran mewn trioleg wedi ei hanelu at oedolion ifanc 14+ oed (CA4). Nofel antur, wedi ei lleoli yn Aberystwyth y dyfodol, gyda chyfeillgarwch, cariad, teyrngarwch a dewrder yn themâu canolog.

Yn yr ail drioleg, sef Cyfres Yma gan Lleucu Roberts, 2140 yw’r flwyddyn ac mae’r byd yn edrych yn wahanol iawn ar ôl i fom niwclear ddinistrio gorllewin Ewrop. Mae’r llinyn stori yn gweld Gwawr a Cai, sydd wedi’u magu mewn cymuned o Gymry sydd wedi goroesi ar ynys ger Norwy, yn dychwelyd i’r henwlad (Cymru), ac yn yr ail ran maent yn cyrraedd tref Aberystwyth ac yn dod i hyd i lwyth cyntefig sydd yn prysur redeg allan o fwyd a hadau i dyfu cnydau.

Mae stori Yr Ynys wedi’i chanmol gan Helen Angharad Evans wrthi iddi ddisgrifio’r nofel yn “nofel sydd wedi ei chynllunio’n glyfar iawn.” Mae Sioned Lleinau wedi’i chanmol hefyd gan nodi,“O ran arddull, mae’r iaith yn gyhyrog a’r ysgrifennu’n grefftus ond cyffyrddus iawn. Fe ellid dadlau bod iaith Lluecu Roberts yn heriol ar adegau, ond heriol mewn ffordd dyner a gofalus, ffordd sy’n cyfoethogi’r dweud ac yn hybu’r stori mewn modd hynod effeithiol. Heb os, mae’r nofel yn argoeli’n dda ar gyfer gweddill y drioleg.”


Bydd yr olaf o’r ddwy drioleg yn dilyn ym mis Mawrth 2019 gyda Bethan a Lleucu yn mynd ar daith o amgylch ysgolion yn y flwyddyn newydd er mwyn trafod y nofelau. Mae Cyfres Y Melanai: Y Diffeithwch Du gan Bethan Gwanas (£6.99, Y Lolfa) a Cyfres Yma: Hadau gan Lleucu Roberts (£6.99, Y Lolfa) ar gael nawr.


www.ylolfa.com

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s