Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Byd Crwn a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Byd Crwn a Straeon Eraill  a Seren Wib a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru.

Byd Crwn a Straeon WEraill

Mae’r mwyafrif o’r storïau’n rhai newydd sbon, gydag ambell un wedi ymddangos o’r blaen mewn cyfrolau eraill, yng Nghyfansoddiadau’r Urdd ac ar wefan Y Neuadd. Er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gwbl berthnasol i’r grŵp oedran ac am bynciau fydd yn apelio, mae panel o athrawon addas wedi monitro’u cynnwys.

Mae Byd Crwn a Straeon Eraill yn cynnwys 15 stori, sydd yn addas ar gyfer disgyblion a fydd yn dilyn TGAU Llenyddiaeth Cymraeg Haen Uwch. Ymysg yr awduron ceir storïau gan Dylan Iorwerth, Caryl Lewis, Sian Northey, Cynan Llwyd a Llio Maddocks. Mae yna bwyntiau trafod i bob stori gan Mari Llwyd yng nghefn y gyfrol.

Mae’r cyflwyniad gan yr awdures Caryl Lewis sydd yn sôn am sut dylid ystyried darllen yn anrheg, yn arwydd o hunan-barch ac yn meddwl dros eich hun yn hytrach na derbyn pob dim mae’r byd yn dweud ac aros ar yr wyneb…..


Petai gen i super-power fe fyddwn ni’n chwifio fy hudlath ac yn gwneud pawb yn ddarllenwyr. Yn anffodus, dwi ddim yn dylwythen deg, ac i ddweud y gwir yn onest, alla i ddim perswadio neb i ddarllen. Pam ddylwn i? Oherwydd braint yw darllen. Rhywbeth rwyt ti’n ei roi fel anrheg i ti dy hun. Rhywbeth sy’n dangos fod gen ti hunan-barch a meddwl dy hun.

Dy ddewis di yw agor dy feddwl ac edrych trwy lygaid pobol eraill a chael teithio’r byd i wledydd estron o ddiogelwch dy soffa.

Dy ddewis di yw magu geirfa fydd yn help i ti trwy gydol dy fywyd wrth siarad a chyfathrebu a cheisio deall pobol eraill.

Dy ddewis di hefyd yw i herio’r hyn rwyt ti’n ei weld o dy gwmpas, i archwilio’r byd a sefyll yn chwyrn yn erbyn ac o blaid y pethau rwyt ti’n eu credu.

Dy ddewis di yw arfogi dy hun, addysgu dy hun a datblygu dy hun i fod y gorau y galli di fod.

Dy ddewis di yw byw yn llawn.

Ac efallai byddai’n well gen ti dderbyn pob peth mae pawb yn ei ddweud wrthot ti. Agor dy geg a gadael i’r byd dy fwydo di â llwy. Dilyn llwybr cul gêm gyfrifiadurol sy’n rhoi hit o serotonin i ti bob hyn a hyn er mwyn gwneud i ti deimlo dy fod yn fyw. Efallai
byddai’n well gen ti boeni am nifer y ‘likes’ am ryw ddelwedd ar Instagram. Efallai byddai’n well gen ti aros ar yr wyneb… heb blymio i ddyfnder pethau, heb gwestiynu pam, heb feddwl gormod. Ac os hynny, pob lwc. Mae’r dewis gyda ti. Yr unig beth ddweda i yw, mae’r rhai sy’n aros ar yr wyneb yn medru newid eu byd, ond
mae’r rhai sy’n barod i blymio yn medru newid y byd crwn.


Cynnwys:

Y Daith  – Cynan Llwyd

Pen Draw’r Enfys – Llinos Dafydd

Croesi Ffin – Sian Northey

Byd Crwn – Dylan Huw

Corff Mewn Cae… a Llwybr – Dylan Iorwerth

Y Gwahoddiad – Gareth Evans Jones

‘Dwedwch Fawrion O Wybodaeth’ – Llio Maddocks

Achub Aran – Llio Maddocks

Hedfan Barcud – Gareth Evans Jones

Plant Angor – Menna Machreth

Diwrnod Drwg – Cynan Llwyd

Torri Arferiad – Gwenno Mair Davies

Terfysgwr – Dylan Iorwerth

Yr Wy – Caryl Lewis

Orlando – Manon Steffan Ros

Pwyntiau trafod – Mari Llwyd


www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s