Cyfres newydd sbon i ddysgwyr! | A brand new series for Welsh learners!

Mae cyfres Amdani wedi’i anelu at ddysgwyr Cymraeg – ond gall y sawl sydd am ail-gydio yn darllen yn y Gymraeg hefyd eu mwynhau! Mae’r llyfrau wedi’u graddio i wahanol lefelau (Mynediad > Sylfaen > Canolradd > Uwch). Ym mhob llyfr ceir rhestr geirfa defnyddiol ar waelod bob tudalen er mwyn hwyluso’r darllen.

Mae yna 20 teitl yn y gyfres, gyda pedwar gwasg Cymraeg (Atebol, CAA, Gwasg Gomer ac Y Lolfa) wedi cyhoeddi 5 llyfr yr un. Dyma mwy o fanylion am y pump a gyhoeddwyd gan Y Lolfa:

The Amdani series is aimed at Welsh learners – but also those who are trying to get back into reading Welsh will also enjoy the series! The books have been graded at different levels (Beginner > Foundation > Intermediate > Higher). A list of useful grammar is included at the bottom of each page to aid the reader.

There are 20 titles in the series, with four Welsh publishers (Atebol, CAA, Gwasg Gomer and Y Lolfa) with each publishing 5 books each:


Am ddiwrnod! gan Margaret Johnson, addasiad gan Meinir Wyn Edwards

Lefel Mynediad  | Entry Level

Mae’r nofel yn sôn am ddiwrnod ym mywyd Sophie, sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadau yn ei rhwystro rhag cyrraedd y set. Mae’n gorfod ymweld â swyddfa’r heddlu sawl gwaith, ond does dim ots ganddi, oherwydd mae’n ffansïo’r plismon yno! Addaswyd Big Hair Day i’r Gymraeg gan Meinir Wyn Edwards.

This is a humorous romance about one memorable day in the life of Sophie Reynolds who is on her way to be an extra in a film. During the day, she has to visit a police station several times – but she doesn’t mind as she fancies the policeman working there! A Welsh adaptation of Big Hair Day by Meinir Wyn Edwards.


Samsara gan Sonia Edwards

Lefel Sylfaen | Foundation Level

Mae Sam yn gaeth yn y corf anghywir ac mae arno awydd i newid rhyw. Wrth ymdrin â’r phwnc sensitif hwn gwelir rhwystredigaeth y cymeriad ac ymateb y bobl sydd agosaf ato.

Sam feels confined in a wrong body and wishes to change gender. The book deals with a sensitive subject as we follow the main character’s frustration and the response of those closest to him.

 

 

 


Y Fawr a’r Fach: Straeon o’r Rhondda gan Siôn Tomos Owen

Lefel Sylfaen | Foundation Level

Mae cymoedd y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr wedi bod yn rhan o fywyd Siôn Tomos Owen o’r dechrau. Mae’r straeon yma yn dangos sut mae pentrefi a phobl Cwm Rhondda wedi effeithio arno. Mae’n mynd â ni ar daith, gan adrodd straeon doniol amdano’n tyfu fyny yn y cwm – hanes ei deulu, ei gyfnod mewn ysgolion Cymraeg, cwympo mewn cariad a setlo yno gyda’i wraig a magu merch fach. Dyma 16 stori llawn hiwmor gyda lluniau cartwn ardderchog gan Siôn.

The Rhondda valleys have always been part of Siôn Tomos Owen’s life. These stories show how the villages and the people of Cwm Rhondda have affected him. He takes us on a journey, and tells humorous stories about his childhood and growing up in the valley – his family’s history, attending Welsh schools, falling in love and settling with his wife and bringing up their daughter. Here are 16 stories full of humour with Siôn’s wonderful cartoons.


C’mon, Reff! Stori Nigel Owens, addasiad gan Elin Meek

Lefel Canolradd | Intermediate Level

Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae’r testun wedi ei rannu’n penodau byr iawn, ac yn son am ei blentyndod, ei yrfa fel un o reffaris rygbi gorau’r byd, ei deithiau, ei deulu, ei iselder a’i rywioldeb.

An adaptation of Nigel Owens’ hugely popular Welsh autobiography, Hanner Amser (full version also available in English, Half Time). Divided into very short chapters, Owens tells of his childhood, his career as one of the world’s best rugby referees, his travels, his family, his depression and his sexuality.

 


Cawl a Straeon Eraill

Lefel Uwch | Higher Level

Casgliad o straeon byrion gan awduron arobryn adnabyddus: Mared Lewis, Sarah Reynolds, Euron Griffith, Dana Edwards, Ifan Morgan Jones, Mihangel Morgan, Cefin Roberts a Lleucu Roberts.

A collection of short stories by well-known prize-winning Welsh authors: Mared Lewis, Sarah Reynolds, Euron Griffith, Dana Edwards, Ifan Morgan Jones, Mihangel Morgan, Cefin Roberts and Lleucu Roberts.

 

 

 


Am fwy o fanylion, ewch i wefan Parallel.cymru:

For more information, visit the Parallel.cymru website:

www.parallel.cymru/amdani


 

Mae’r 5 llyfr yma ar gael ar wefan Y Lolfa. Gellir archebu’r gyfres cyfan drwy eich siop lyfrau Cymraeg leol neu drwy www.gwales.com.

These 5 books are available on Y Lolfa’s website. You can order the whole series through your local Welsh bookshop or at www.gwales.com.


www.ylolfa.com

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s