Adolygiad | Pyrth Uffern gan Llwyd Owen

Pyrth Uffern - Llwyd OwenMae Pyrth Uffern gan Llwyd Owen yn nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan.

Mae un rhan o’r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol ‘Rol’ i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy’n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a’r rhan arall yn dilyn ei ymdrechion i wella o’r chwalfa nerfol a brofodd yntau.

Dyma adolygiad o’r nofel gan Mared Llywelyn ag ymddangosodd yng nghylchgrawn Y Cymro Awst 2019.


Cyfaddefiad. Tydw i erioed wedi darllen nofel gan Llwyd Owen. ’Nes i esgus fy mod wedi darllen Ffydd, Gobaith, Cariad ar gyfer arholiad llafar unwaith, pan rydach chi’n gorfod cyfeirio at y twmpath anferth o lyfrau rydach chi fod wedi’i ddarllen dros y flwyddyn. Ches i ddim cwestiwn penodol am y nofel – haleliwia. Dw i am fynd yn groes i’r graen a dechrau gyda’i nofel ddiweddaraf, Pyrth Uffern.

Ar yr olwg gyntaf, nofel drosedd neu thriller yw hon am y Ditectif Rolant Price a’i bartner DS Richard ‘Kingy’ King sydd ar drywydd llofrudd ffiaidd yng Ngerddi Hwyan. Ond crafu’r wyneb mae hynny. Hyd yn oed wrth ddarllen y bennod gyntaf, sy’n llawn delweddau hunllefus a disgrifiadau trosiadol, mae’n amlwg bod y nofel hon am blymio’n ddwfn i bellafion uffern a seice ein prif gymeriad

Down i wybod bod digwyddiadau yng ngorffennol Rol yn allwedd i geisio atal mwy o lofruddiaethau erchyll, ond i wneud hynny mae’n rhaid i Rol wynebu ysbrydion ei orffennol.

Mae’r awdur yn defnyddio tri naratif gwahanol i gyflwyno’r stori ac mae’n symud rhyngddynt yn rhwydd a meistrolgar. Mae pawb yn joio cliffhanger! Ar ôl gorffen un bennod dwi’n cofio gweiddi allan yn uchel ‘PWY?!’ ac ar dân eisiau gorffen y ddwy neu dair pennod nesaf i gael fy ateb.

Tydi hon ddim i’r gwangalon. Mae digwyddiadau a disgrifiadau erchyll yma, ond maent yn talu am eu lle. Mae angen hynny yn y nofel Gymraeg. Mae’n real. Mae’r pethau yma’n digwydd. Mae ’na fwystfilod yn y byd. Ond mae rheswm pam eu bod nhw fel maen nhw, ac mae’r nofel yn codi’r cwestiynau seicolegol yna.

Peth rhyfedd yw dweud, yng nghanol nofel mor arswydus, fy mod wedi chwerthin yn uchel ar sawl achlysur, a hynny oherwydd dawn dweud gwbl unigryw’r awdur, sy’n pupro ei ffraethineb ar bron bob tudalen. Ac ar ôl gorffen y dudalen olaf cefais y boddhad mwyaf efo’r diweddglo. O leia roedd rhyw fath o gyfiawnder i arwyr y nofel yma.


“Campwaith o nofel afaelgar. Fydd hi ddim yn gollwng ei gafael ynddoch am ddyddiau wedi ei darllen.” Dewi Prysor


“Fy hoff nofel eto gan Llwyd Owen. Dychrynllyd, real, gwych.” Manon Steffan Ros


 

Mae Pyrth Uffern gan Llwyd Owen ar gael nawr (£9.99)

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s