Adolygiad | Dal y Mellt gan Iwan ‘Iwcs’ Roberts

Dal y Mellt - Iwcs‘Sugno yr ola o’i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o’i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan a chydio am ei war. Doedd ei bupur gora ynta ddim yn ddigon cry i daflu’r cwn yma oddi ar ei lwybr.’

Yng nghwmni Carbo, Mici, Les, ac eraill eir ar wib rhwng Caerdydd, Caergybi, Llundain a Dulyn i ddial am hen gamwedd.

“Taith wyllt i berfeddion byd sy’n troi o dan ein trwynau. Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog. Mae Iwcs yn ninja o nofelydd.” – Rhys Ifans

Dyma adolygiad Mared Llywelyn o nofel Iwan ‘Iwcs’ Roberts, Dal y Mellt.


Nofel Newydd Iwcs? Da iawn. . .

Dyna fy ngeiriau i wrth i mi orffen tudalen olaf nofel sy’n llawn dop o giangstars, cyffro a hiwmor.

Fydd ’na ddim mwy o puns. Gaddo! Ond wir, mae hi’n nofel dda iawn. Os ydi arddull Dewi Prysor a Llwyd Owen at eich dant, darllenwch hon ar bob cyfrif.

Egyr y nofel yn y ddinas fawr ddrwg ond mae rhannau helaeth o’r nofel wedi’i gwreiddio’n ddwfn yng nghefn gwlad, ar y ffin rhwng Dwyfor ac Arfon. Er i ni grwydro i Ddulyn, Soho yn Llundain a’r Brifddinas, mae teimlad ac awyrgylch gwledig, ogleddol iawn yn y dawn dweud. Bron bod hen dŷ fferm Bwlch y Gloch yn gymeriad yn ei hun, yn gaer sy’n gwarchod y cymeriadau rhag y gelyn. Rhwydd yw gweld bod yr awdur yn mwynhau ysgrifennu am gysur y ‘pwdin reis efo jam mwyar duon’ a’r hen gi ffyddlon yn aros am ei feistar wrth y drws.  Ond nid portread hiraethus o deulu fferm amheus sydd yma ond lladrad uchelgeisiol, a down i adnabod sawl cymeriad sy’n rhan o’r ras yn erbyn amser i ‘ddal y mellt’.

Tydw i ddim am ddatgelu gormod am y plot ond mae yma giangstars sy’n awchu am arian, ond yn bwysicach fyth – am gyfiawnder. Dawn hefyd ar draws enigma sy’n dwyn yr enw ‘Yr Anhysbys’.  Roedd lle i ehangu mwy ar y cymeriadau yma, fel darllenydd roeddwn eisiau edrych dros fy ysgwydd, yn crefu i ofni unrhyw gysgod. Yn lle hynny sydyn iawn roedd rhywun yn anghofio amdanynt.

Ein harwr yw Carbo. Dyn ifanc, eofn sydd ddim yn gwybod pryd i gau ei geg. Er y cecru a’r sbeitio dragywydd rhyngddo a’r cymeriadau eraill, dagrau sydd tu ôl y wên. Nid arian yn unig sy’n gyrru Carbo i ymuno yn y lladrad, ond beth yn union sy’n cymylu ei blentyndod? Fel pob stori giangstar dda yr hyn sy’n amlygu ei hun yw bod y sgamwyr yma’n datblygu i fod yn deulu, ac mae’r cariad rhyngddynt i’w weld yn glir. Un neu ddau yn fwy na’i gilydd, efallai.

Wrth agosáu at ddiwedd y nofel roeddwn yn teimlo braidd yn anniddig bod y cynllwyn wedi mynd yn rhy dda o lawer, felly gyda’r dudalen olaf yn herio dilyniant, gobeithio y daw nofel dda iawn arall yn fuan.


Mae Dal y Mellt gan Iwan ‘Iwcs’ Roberts ar gael nawr (Y Lolfa, £9.99)

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s