Blas | O’r Pridd i’r Plât gan Ceri Lloyd

Chwe blynedd yn ôl fe gafodd yr actores Ceri Lloyd ei hysbrydoli i roi cynnig ar ffordd newydd o fwyta. Fe ddechreuodd ar ddeiet figan gan ollwng pob cynnyrch anifail a chychwyn gwneud smwddis llawn llysiau a ffrwythau organig.

Fe gwmpodd mewn cariad gyda byw yn iach ac ymddiddori mewn ffyrdd newydd o greu prydau bwyd blasus. Nawr, mae Ceri wedi rhannu’r ryseitiau a’r arferion hynny sydd wedi trawsnewid ei bywyd yn gyfan gwbl.

Mae O’r Pridd i’r Plât yn llawn ryseitiau, syniadau a lluniau hyfryd y ffotograffydd Rhiannon Holland (Mefus Photography) i bori drostyn nhw a’u mwynhau ac i’ch helpu chi i fyw bywyd cytbwys, cynaliadwy a hapus.

O'r Pridd i'r Plat - Ceri Lloyd

“Pwrpas y gyfrol hon yw eich ysbrydoli i fod yn fwy ymwybodol o’ch ffordd o fyw a’r byd o’ch cwmpas. Mae’n cynnwys ymarferion, ryseitiau a defodau fydd yn eich annog i fod yn fwy caredig atoch chi eich hun, at bobl eraill, y blaned a’r anifeiliaid sy’n byw arni.” – Ceri Lloyd

Dyma flas o’r gyfrol:


Tri philer athronyddol O’r Pridd i’r Plât

Bwyd fel ffisig

… Yn y bywyd modern, byrlymus sydd ohoni, mae’n hawdd iawn anghofio’r hyn sy’n dda i ni, yn enwedig pan mae bwyd parod yn rhywbeth mor boblogaidd a hawdd ei gael mewn bwytai a siopau.

Mae athronyddion yn trafod y syniad o fwyd fel ffisig ers miloedd o flynyddoedd, yn ôl yn yr Hen Aifft ac yng Ngroeg.

Cydbwysedd trwy ioga

Mae pwysigrwydd cydbwysedd meddyliol a chorfforol yn allweddol i sefydlogi iechyd meddwl. Ymarferion anadlu un o’r arfau mwyaf pwerus sydd gennym ni wrth gyflawni hyn. Cânt eu hadnabod mewn ioga fel ‘pranayama – the life force’, a chant eu defnyddio i dawelu’r meddwl, i newid ein hagwedd at fywyd ac i alluogi pobl i gymryd y cam cyntaf tuag at ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod.

Byw yn gynaliadwy

Mae byw yn fwy minimalaidd, a rhoi sylw i’r effaith amgylcheddol, yn llesol mewn sawl ffordd. Trwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn amlach, siopa’n lleol a swmp-brynu, lleihau’r hyn fyddwch chi’n ei brynu a siopa’n ail-law fe allwch arbed miloedd mewn blwyddyn a theimlo’n llawer gwell wrth wneud hynny.

Ceri Lloyd

“Rwy’n siwr y bydd pori drwy’r gyfrol hardd hon yn ysbrydoli llawer o bobl i feddwl am fwyd fel ffordd o roi maeth i’r corff yn hytrach na bodloni ysfa yn unig. Mae’n ein hatgoffa bod byw bywyd sydd o les i’n planed a’i holl greaduriaid yn hawdd ac yn hwyl, ac y bydd yn ein gwneud ni’n hapusach yn y pendraw.” – Alys Williams


Peli pŵer coffi gydag eisin siocled

Fe allwch chwarae â’r rysáit hon gan gyfnewid y cnau almon am gnau cashiw neu ychwanegu powdr superfood fel spirulina neu maca at y cymysgedd. Fe allwch hefyd ychwanegu adaptogens gan ddewis y rhai sy’n gweithio orau i chi ar y pryd.

Peli Pwer Coffi gyda Eisin siocled (1).jpg

Cynhwysion

Y peli pŵer

1 cwpan o almonau
9 datysen medjool
1 llwy fwrdd o olew cnau coco
2 lwy fwrdd o bowdr siocled cacao

Opsiynol
2 lwy de o rin coffi
1 llwy fwrdd o faca
1 llwy de o Mucuna pruriens neu unrhyw adaptogen arall o’ch dewis chi
2 lwy fwrdd o flawd cnau coco
1 llwy fwrdd o betalau rhosyn

Cynhwysion yr eisin siocled
3 llwy fwrdd o olew cnau coco
1½ llwy fwrdd o bowdr siocled cacao
1½ llwy fwrdd o sudd masarn
Blawd cnau coco neu betalau rhosyn i’w addurno (opsiynol)

Digon i 2

Dull y peli pŵer
1. Rhowch yr almonau yn y prosesydd bwyd a chymysgu nes eu bod yn troi’n flawd.
2. Ychwanegwch weddill cynhwysion y peli pŵer at y blawd almonau a phrosesu nes eu bod yn creu cymysgedd trwchus, gludiog.
3. Gan ddefnyddio eich dwylo, rholiwch y cymysgedd yn beli bach (maint pêl golff) a’u rhoi i’r naill ochr ar dun pobi. Unwaith y byddwch wedi defnyddio’r cymysgedd i gyd, rhowch y tun yn yr oergell tra eich bod yn mynd ati i greu’r eisin siocled.
Dull yr eisin siocled
1. Rhowch holl gynhwysion yr eisin siocled mewn sosban a’u cymysgu â llwy bren nes eu bod yn troi’n hylif llyfn.
2. Tynnwch y peli pŵer allan o’r oergell. Yna, un ar y tro, dipiwch nhw yn yr eisin siocled
nes eu bod wedi’u gorchuddio. Does dim rhaid eu gorchuddio nhw i gyd. Opsiwn
arall fyddai gorchuddio un neu ddwy â blawd cnau coco neu betalau rhosyn. Os felly,
gwnewch hynny’n syth ar ôl dipio’r peli yn y siocled er mwyn i’r blawd cnau coco neu’r
petalau allu glynu i’r siocled cyn iddo galedu.
3. Rhowch y peli yn ôl yn yr oergell am 10 munud er mwyn i’r siocled galedu. Unwaith maen nhw’n barod, cadwch nhw yn yr oergell. Fe fyddan nhw’n cadw am tua phythefnos.

Mwynhewch!


Mae gan Ceri flog a chyfrif Instagram – cliciwch ar y linc i ddysgu mwy am SAIB


Mae O’r Pridd i’r Plât gan Ceri Lloyd ar gael nawr (Y Lolfa, £14.99)

www.ylolfa.com

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s