Adolygiad | Iaith y Nefoedd gan Llwyd Owen

Iaith y Nefoedd - Llwyd OwenGweledigaeth o Gymru ‘ar ôl y bleidlais’.

Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o’r enw T yn cael ei ddyrchafu’n ‘Dad’ y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd…

Rhan o brosiect cyffrous, cafodd y nofela hon ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp Yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.

Dyma adolygiad Mared Llywelyn o Iaith y Nefoedd gan Llwyd Owen.

 

 


‘I wneud gosodiad o unrhyw werth am y gorffennol, mae angen cof a gwybodaeth, gonestrwydd a barn. I wneud gosodiad am y dyfodol, nid oes angen dim o’r pethau hyn, oherwydd ni bydd neb mewn sefyllfa i’n cywiro.’

Geiriau Dafydd Glyn Jones yn ei ragymadrodd i Breuddwyd Pabydd wrth ei Ewyllys, Emrys ap Iwan. Dwi’n mawr obeithio y byddan ni mewn sefyllfa i gywiro dyfodol tywyll Iaith y Nefoedd, nofelig Llwyd Owen sy’n stori epig am Gymru ddystopaidd ble mae’r Gymraeg wedi cael ei gwthio i’r ymylon a’i gwahardd yn llwyr ar ôl pleidlais rhyw refferendwm – ia, hwnnw. Drwy naratif yr awdur T Lloyd Lewis gwelwn sut arweiniodd hyn i’r Gymraeg droi’n gwlt danddaearol.

‘Gallwn wahaniaethu rhwng dau fath o ddweud am y dyfodol: proffwydo yw’r naill, a darogan yw’r llall. Rhybuddio y mae’r proffwyd, gan ddweud y caswir yn aml; addo pethau mae’r daroganwr.’

Proffwyd yw Llwyd Owen, a rhybudd yw Iaith y Nefoedd.

Mae’r nofelig yn rhan o gywaith cysyniadol gyda Yr Ods a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2019. Ers hynny cynhaliwyd gigs yng Nghlwb Ifor Bach a Gorsaf Rheilffordd Caernarfon i hyrwyddo’r prosiect aml-gyfrwng. Dwi’n argymell yn gryf i chi wrando ar yr albwm yn ei chyfanrwydd hefyd – mae’r ddau yn plethu i’w gilydd mewn ffordd ddifyr, ond maent yn dal eu tir fel gweithiau ar wahân hefyd.

Wrth neidio o un Gymru dystopaidd i’r llall yn y blynyddoedd 2026 a 2066, tydi rhywun ddim yn gweld unrhyw fath o obaith, heblaw am lygedyn o obaith drwy gyfrwng Mair, Y Forwyn olaf, a’i brawd, Jacob. Os yw Cymru 2026 yn fyd pydredig a pheryglus, mae 2066 yn fwy sinistr fyth. Drwy lygaid Mair awn i grombil y byd tywyll â arweinir gan Y Tad. Byd â arweinir dan Ddwyfol Lywodraeth dotalitaraidd a phob agwedd o fywyd y dilynwyr yn cael ei reoli i’r eithaf.

Mae dylanwad The Handmaid’s Tale yn amlwg ond nid yw’n wendid. Mewn sgwrs yng Ngŵyl Arall, dywedodd Griff Lynch mai’r rhaglen ddogfen Wild Wild Country a’r mudiad crefyddol Heaven’s Gate oedd wedi ysbrydoli’r syniad cychwynnol o fod yn rhan o gwlt a bod hynny wedyn wedi troi’n obsesiwn. Fedra i gydymdeimlo yn llwyr – mae ffrindiau yn dweud mai allan o’n criw ni, fi fyddai’r un mwyaf tebygol i ymuno â rhyw sect wallgof!

Y gwir amdani yw bod digon o sgôp yn y nofelig yma i dyfu’n epig o nofel fwy swmpus. Gall fod yn ffilm wych. Roedd yn gas gen i gyrraedd ei diwedd gan fy mod eisiau mwy o’r stori. A’r cwestiwn dwi’n ei ofyn ydi beth mae’n ddweud am ein byd ni heddiw os mai fel hyn rydan ni’n gweld ein dyfodol?

“Clasur newydd sbon. Mae pob pennod fel dwrn.”

– Manon Steffan Ros

“This is perhaps [Llwyd Owen’s] most interesting novel yet for two reasons. The first is that it is clearly a political novel, set in a quasi-dystopian world where the Welsh language has been criminalised following a referendum and the people of Wales are taken in by a dangerous cult and its leader ‘The Father’. The second is that it’s a multi-medium work created alongside an album by Yr Ods and artwork by Tom Winfield. Put it all together and Llwyd and his collaborators have once again turned what the Welsh novel is capable of on its head.”

– Ifan Morgan Jones, Nation.cymru


Mae Iaith y Nefoedd gan Llwyd Owen ar gael nawr (Y Lolfa, £6.99)


www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s