Nofelau ditectif Cymraeg

Os ydych chi’n mwynhau nofelau ditectif a’r troeon a’r trwstan sydd yn rhan o ddarganfod y pwy, pam a sut, dyma restr o 6 cyfres dditectif Cymraeg i’ch ysbrydoli ac i’ch rhoi ar ben ffordd:


Cyfres Gareth Prior gan Geraint Evans

 


Yn y gyfres: Y Llwybr (2009 – allan o brint ar hyn o bryd or ar gael ar ffurf e-lyfr); Llafnau (2010); Diawl y Wasg (2013); Y Gelyn Cudd (2015); Digon i’r Diwrnod (2018).

Cyfres o nofelau ditectif cyffrous wedi’u lleoli yn Aberystwyth ac Aberaeron. Mae’r nofelau yn sefyll ar eu pennau eu hunain ac nid yw’n reidrwydd i rywun ddarllen nofel flaenorol.

Cyhoeddwyd y nofel gyntaf (Y Llwybr) yn 2009 gan ein cyflwyno i’r genre newydd Cardi-noir sydd wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwethaf, gyda’r Gwyll ar S4C hefyd yn defnyddio’r cefndir o fôr a mynydd cefn gwlad i greu storïau iasoer.

Yn y gyfres: Y Llwybr (2009 – allan o brint ar hyn o bryd or ar gael ar ffurf e-lyfr); Llafnau (2010); Diawl y Wasg (2013); Y Gelyn Cudd (2015); Digon i’r Diwrnod (2018).

“Ystrydeb yw dweud bod nofelau fel hyn yn llenwi bwlch, ond mae’n ystrydeb sy’n digwydd bod yn wir, ac mae Diawl y Wasg yn nofel ysgafn, ddifyr a darllenadwy – delfrydol ar gyfer segurdod gwyliau haf hirfelyn.” – Arwel Vittle, Barn (Diawl y Wasg)

“9 allan o 10, gan ymylu ar 9 a hanner!” – Clwb Darllen, Prynhawn Da (Y Gelyn Cudd)

“Mae nofelau Geraint Evans yn llenwi bwlch amlwg ac yn datguddio rhai o’r problemau sydd yn llechu yng Ngheredigion mewn modd sy’n adlewyrchu darlun Ian Rankin o’r Gaeredin gyfoes.” – Janice Jones, BBC Cymru Fyw (Digon i’r Diwrnod)

Ar Drywydd Llofrudd gan Alun Davies

Ar Drywydd Llofrudd - Alun DaviesEnghraifft arall o Cardi-noir gyda’r ail yn y drioleg yn cael ei gyhoeddi haf 2020. Mae Ar Drywydd Llofrudd yn dilyn dau dditectif, Taliesin – ditectif ifanc sydd yn dod o deulu o dditectifs gydag enw da ac MJ – ditectif profiadol sydd yn dda am ddelio gyda phobl. Mae’r ddau yn mynd ar drywydd llofrudd ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni lawr ger Llanelli.

“Ro’n i wedi pasa ei darllen yn hamddenol, ond allwn i ddim. Roedd yn rhaid i mi ddal ati, gan anghofio fy ngwaith sgwennu a gwaith tŷ.” – Bethan Gwanas, Llygad y Dydd

“Mae holl nodweddion arferol Scandi-noir wedi eu plethu at ei gilydd yn y nofel hon mewn ffordd gywrain a chyfrwys hefyd. Fy mwriad oedd darllen hon dros gyfnod o ryw wythnos. Unwaith y dechreuais, wnes i ddim oedi tan y dudalen olaf. Dw i’n edrych ymlaen at y gyfrol nesaf.” – Tweli Griffiths, Western Mail Weekend

Ar Lwybr DialBydd Ar Lwybr Dial, yr ail yn y gyfres, ar gael Gorffennaf 2020.

Mae Taliesin yn cael ei bartneru â Siwan Mathews, ditectif
profiadol sydd newydd ddychwelyd i’w gwaith ar ôl sawl
blwyddyn yn magu teulu. Eu hachos cyntaf ydy ymchwiliad
i sawl lladrad ym mhentref Borth. Wrth ymweld â’r tai i
ail-gyfweld y perchnogion, mae Taliesin a Siwan yn dod ar
draws golygfa ofnadwy: y ddau berchennog yn gelain ac
wedi eu gosod o gwmpas y bwrdd bwyd.

Y Düwch gan Jon Gower

Y Duwch - Jon GowerNofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet ydi Y Düwch. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Dyma nofel sy’n rhedeg ar ras o un achos dychrynllyd i’r llall i’r ditectifs Tom Tom a Freeman.

“Mae’n dilyn mwy nag un trywydd i gorneli tywyllaf gymdeithas mewn stori sy’n carlamu’n gyffrous trwy’r duwch.” – Alun Cob

 

Y Dial - Jon Gwer drafftBydd Y Dial, yr ail nofel yn y gyfres, allan Gorffennaf 2020.

Mae’r ffocws y tro hwn ar y ditectif Emma Freeman yn fwy na’i phartner Thomas Thomas, neu Tom Tom, wrth iddi ymchwilio i ddiflaniad a marwolaeth ei gŵr oedd yn blisman, ac yn ymchwilio i radicaleiddio Fwslimaidd cyn iddo gael ei ddienyddio’n fyw ar y rhyngrwyd.

 

Y Nant gan Bet Jones

Y Nant - Bet Jones

Nofel dditectif wreiddiol, boblogaidd am lofruddiaeth yn Nant Gwrtheyrn ydi Y Nant. Yn ystod cwrs penwythnos lle mae saith person wedi dod gyda’r bwriad o loywi eu Cymraeg, mae lladd ar feddwl un hefyd. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd a charcharu’r criw gyda’r llofrudd.

“Mae dylanwad Agatha Christie’n amlwg… a daw’r berthynas rhwng gwahanol gymeriadau, eu cefndir a’u cyfrinachau i gyd i’r golwg fesul tipyn. Llwyddir i gelu’r gwir yn gelfydd drwy newid safbwynt y naratif o berson i berson gydol y nofel, a cheir cymeriadau diddorol, gwahanol iawn i’w gilydd. Amrywia’r awdur ei harddull yn naturiol o un i’r llall, ac mae’r ddeialog yn llifo.” – Gwenan Mared, Barn

“Nofel dditectif yr oeddwn i’n methu ei rhoi i lawr. Pleser oedd darllen y nofel yma! Roedd y disgrifiadau o bob cymeriad yn llifo drwy’r nofel… Dawn cymeriadu a dawn creu a phlethu nofel dditectif. Darllenadwy, ysgafn, ac yn dŵad a’r Nant yn fyw i fy nychymyg i.” – Cylchgrawn Golwg

Y Cylch Brith gan Arthur Conan Doyle

Y Cylch Brith - Eurwyn Pierce JonesAddasiad Cymraeg o The Speckled Band, stori fer enwocaf Syr Arthur Conan Doyle am un o ddirgelion hynotaf y ditectif enwog Sherlock Holmes.

Y Cylch Brith yw’r tro cyntaf i un o storïau Sherlock Holmes gael ei haddasu i’r Gymraeg, a’r Gymraeg yw’r canfed iaith i weithiau Syr Conan Doyle fod ar gael ynddi.

“Camp fawr yr addasydd yw iddo lwyddo nid yn unig i gyfieithu’r stori mor ystwyth, ond i gyfleu holl awyrgylch Llundain mewn Cymraeg sy’n cyfleu’n union arddull Saesneg yr awdur yn ei gyfnod. Mae’n adlewyrchu camp yr addasydd a hyblygrwydd y Gymraeg. Ac, wrth gwrs, athrylith Conan Doyle.” – Lyn Ebenezer

Cyfres Gerddi Hwyan gan Llwyd Owen

Ceir pedwar teitl yn y gyfres yma hyd yn hyn: Mr Blaidd (2009), Heulfan (2012), Taffia (2016), a Pyrth Uffern (2018). Mae’r pedair wedi’u gosod yn nhref ddychmygol Gerddi Hwyan (sylwch ar y chware ar eiriau) sydd ger Caerdydd. Mae’r gyfres anarferol, gyda nifer o gymeriadau Gerddi Hwyan yn ymddangos mewn sawl nofel, er enghraifft, Danny Finch, sef seren Taffia, yn chwarae rhan ymylol yn Mr Blaidd a Heulfan.

“Croniclo cymdeithas gyfoes ddinesig a wna Llwyd Owen yn null y nofelwyr mawr. Trwy ddarllen Mr Blaidd, dysgwn fwy am y Gymru gyfoes nag o unrhyw bapur newydd.” – Llion Iwan

“Campwaith o nofel afaelgar. Fydd hi ddim yn gollwng ei gafael ynddoch am ddyddiau wedi ei darllen.” – Dewi Prysor (Pyrth Uffern)

“Fy hoff nofel eto gan Llwyd Owen. Dychrynllyd, real, gwych.” – Manon Steffan Ros (Pyrth Uffern)


Mae’r holl lyfrau a nodwyd yma ar gael o’ch siop lyfrau leol neu ar wefan Y Lolfa

www.ylolfa.com

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s