Adolygiad | Y Dial gan Jon Gower

Dilyniant i Y Düwch, mae Y Dial yn ffocysu ar y ditectif Emma Freeman yn fwy na’i phartner Thomas Thomas, neu Tom Tom, wrth iddi ymchwilio i ddiflaniad a marwolaeth ei gŵr oedd yn blisman, ac ymchwilio i radicaleiddio Mwslimaidd cyn i’w ddienyddiad gael ei ddarlledu ar y rhyngrwyd. Dyma adolygiad gan Mared Llywelyn:

Os ydych wedi syrffedu efo’r llyfrau sydd ar erchwyn y gwely, ac yn chwilio am nofel i’ch deffro a’ch ysgwyd mae Y Dial yn siŵr o ddiwallu eich anghenion. Dyma rollercoaster o nofel sy’n eich tynnu i bob math o drosedd a thrais ar hyd strydoedd y brifddinas.

Dilyniant i Y Düwch yw Y Dial, ac efallai ei fod yn syniad darllen y nofel gyntaf yn y gyfres cyn troi at dudalennau’r ail. Dilynwn ddigwyddiadau’r nofel honno ac effeithiau’r digwyddiadau hynny ar y prif gymeriadau, y Ditectif Arolygydd Emma Freeman a’r Ditectif Arolygydd Thomas Thomas, neu Tom Tom fel mae pawb yn ei adnabod.

Yn Y Düwch roedd mwy o ffocws ar Tom Tom, ond yn Y Dial mae’r sylw ar bersbectif Emma Freeman, er bod sawl cwmwl du yn dilyn y ddau gymeriad wrth iddynt fynd ar drywydd sawl llofrudd seicopathig.

Wedi i Tom Tom allu rheoli ei ddibyniaeth ar y ddiod gadarn, ac Emma yn parhau i ddelio â llofruddiaeth ei gŵr (a’r dienyddiad hwnnw wedi cael ei ddarlledu yn fyw ar y rhyngrwyd) mae’r ddau yn darganfod cysur yng nghwmni ei gilydd, yn magu perthynas ddwfn yn broffesiynol ac yn bersonol. Calon y stori yw perthynas Emma a Tom Tom. Fflam sy’n mudlosgi ar ddechrau’r nofel ond wrth i ddigwyddiadau dyrys ddatblygu mae eu teimladau at ei gilydd yn datblygu yn yr un modd.

Dialedd sydd wrth wraidd gweithredoedd erchyll y llofruddwyr yma (oes, mae mwy nag un)
Yr hyn mae rhywun yn gofyn wrtho’i hun yw a allai rhywun fyth gyfiawnhau’r fath erchyllterau? Mae’r awdur yn crafu ar gydwybod o bryd i’w gilydd wrth geisio egluro sut aeth ambell i gymeriad i lawr ffordd mor dywyll, megis yr asasin galon oer, Mr Du. Ar y llaw arall nid oes unrhyw fath o esgus na chyfiawnhad i weithredoedd iasol y chef Christine Vaizey.

Mae’n debyg mai bwgan mwyaf y nofel yw’r bygythiad parhaus gan yr Albaniaid. Ers i Emma a Tom Tom rwydo’r Maffia, gan chwalu un o’u cyrchoedd cyffuriau anferthol, maent yn cynllwynio i dalu’n ôl yn y modd mwyaf dramatig posib, a hynny yn un o theatrau enwocaf Cymru: Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm. Tom Tom yw’r abwyd ac mae’r pwysau i gyd ar ysgwyddau Emma i achub y sefyllfa. Sut mae Dafydd yn mynd i ennill yn erbyn Goliath?

O’r bennod syfrdanol gyntaf byddwch yn dal eich gwynt tan y dudalen olaf, yn gobeithio am ryw fath o ddiweddglo hapus. Ond beryg bydd y ddau dditectif yn edrych dros eu hysgwyddau am amser hir i ddod, gan bod rhywun yn rhywle wastad â’r angen i ddial.

Mae Y Dial gan Jon Gower ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s