Adolygiad | Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks

Nofel ysgafn, lawn hiwmor yw nofel gyntaf Llio Elain Maddocks ydi Twll Bach yn y Niwl. Mae’r stori yn dilyn Lowri, ‘milenial’ sydd wedi symud yn ôl i’w tref enedigol ar ôl graddio o’r Brifysgol. Mae Lowri mewn twll. Mae hi’n methu dod o hyd i waith, yn gorfod ymdopi â salwch ei mam, yn treulio pob noson yn yr un dafarn efo’r un ffrindiau, ac yn cael ei dympio. Buan y mae hi’n dysgu na ddaw neb i’w hachub o’r twll sy’n tyfu’n fwy bob dydd. Mae’n rhaid iddi ei hachub ei hun. Dyma adolygiad gan Sioned Erin Hughes:

Clawr Twll Bach yn y Niwl gan Sioned Medi Evans

Does yna ddim nofel arall eleni wedi gwneud imi grio, chwerthin, a chrio chwerthin fel Twll Bach yn y Niwl. Ar ôl darllen y bennod gyntaf, mi fyddai’n hawdd (er yn annheg) rhagdybio mai nofel am fywyd carwriaethol cymhleth a ffaeledigrwydd dynol yw hon ar ei hyd, ond o dynnu’r haenau, mae hi’n profi i fod yn gymaint mwy na hynny.

Mae yma awdur amlochrog sy’n mynd i’r afael â themâu megis twyll ac anlladrwydd mewn modd sydd byth yn gwyngalchu, ond sydd, ar yr un pryd, yn eithriadol o deimladwy – camp! Ond i mi, gwir gamp yr awdur yw ei hymdriniaeth â chwaeroliaeth, brawdoliaeth a theulu. Mae pob perthynas a chyfeillgarwch wedi eu saernïo mor ofalus a bwriadol, cymaint nes imi resynu nad yw’r rhain yn bobl o gig a gwaed ac nad yw eu clymau’n bod go iawn.

Dotiais at holl drwch y perthnasau hyn – y ffraethineb, y pryfocio a’r sylwadau tafod-yn-y-boch. Chwarddais ar eu jôcs mewnol, daeth ton nostaljaidd drosof wrth iddynt ymgolli yn arferion eu plentyndod, ac roeddwn i eisiau bod yn rhan o’u gemau-gwneud. Roedd hi’n amhosib imi ddrwglecio’r prif gymeriadau gan fod y manylion bychain am bob un yn llunio cyfansoddiadau mor hoffus ac agos-atoch. Dyma’r math o gymeriadau nad ydach chi isio ffarwelio â nhw wrth droi’r dudalen olaf.

Mae’r awdur yn gamster ar atal deialog rhag sychu, ac mae’r un mor ddeheuig wrth gynnal awyrgylch hefyd. Caiff y clyfrwch hwn ei grisialu yn y rhannau ynglŷn â salwch. Nid wyf yn cofio’r tro diwethaf imi ddarllen nofel sy’n dal llawnder salwch cystal â hyn ac yn gwneud hynny â gonestrwydd sy’n brifo. Mae yma gyfiawnder â’r rhwystredigaeth, y dryswch a’r dioddefaint seismig sy’n dod law yn llaw â diagnosis. Cefais fy nghyffwrdd i’r byw gan y cariad diwyro sydd wastad yn llwyddo i orchfygu bob ergyd a ddaw i ran y cymeriadau.

Mae cymaint i’w ddweud am y nofel hon, amhosib fyddai cronni’r cwbl yma. Mae hi’n nofel sydd wedi symud efo’r oes ac sy’n diosg sawl cred hen ffasiwn, sy’n llawn perlau doethineb a gwersi oesol. Llwyddodd i fragu cymaint o emosiynau y tu mewn imi, a gallaf ddweud â sicrwydd y bydd hi’n aros efo fi am amser hir. Gobeithio bydd hyn, ymhlith digonedd o frolio o gegau eraill dwi’n siŵr, yn ysgogi’r awdur i barhau i sgwennu gan fod ganddi ddawn wirioneddol.

Daw’r adolygiad yma o rifyn Rhagfyr Y Cymro 2020 yn wreiddiol.

Mae Twll Bach yn y Niwl gan Llio Elain Maddocks ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa)

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s