Adolygiad | Meddwl am Man U gan Rhodri Jones

Dechreuodd Rhodri ei yrfa fel pêl-droediwr proffesiynol ifanc yn Man U rhwng 1996 a 2000. Chwaraeodd i Rotherham ac yn Uwch Gynghrair Cymru i Gwmbrân a Chaerfyrddin, cyn ymddeol yn dilyn anafiadau i’w ben-glin. Yn y gyfrol hon, olrheinir obsesiwn plentyn â phêl-droed a cheir hanesion rhyfeddol am gyrraedd yr uchelfannau pan gafodd ei arwyddo gan un o glybiau mwya’r byd.

“Llyfr pwerus, dirdynnol, diddorol, sy’n gyfraniad enfawr i’r drafodaeth am iechyd meddwl ym mhob maes.” – Fflur Dafydd

Dyma adolygiad Mared Llywelyn o’r gyfrol Meddwl am Man U:

Alla i feddwl am sawl person a fuasai’n eiddigeddus o Rhodri Jones pan oedd yn bêl-droediwr ifanc, ffit yn academi Manchester United, ond nid oedd y freuddwyd yn fêl i gyd.

Efallai bod y freuddwyd wedi’i chrisialu yn y llun sydd ar glawr Meddwl am Man U – gwên lydan Fergie a gwên swil Rhodri wrth iddo arwyddo’r cytundeb. Mewn cwta pedair mlynedd, roedd y freuddwyd yn deilchion.

Fe gafodd Rhodri Jones ei sgowtio fel pêl-droediwr ifanc proffesiynol i dîm Manchester United, a hynny yn ystod un o gyfnodau mwyaf llwyddiannus y clwb rhwng 1996 a 2000.

O’r cyffro o ymuno ag United a’r siom o gael ei ryddhau, a hynny gan un o’r cewri mwyaf yn y byd pêl-droed, Syr Alex Ferguson, rydym gyda Rhodri ar bob cam o’r daith anhygoel hon. Ond, mae’n fwy na stori bêl-droed. Dyma daith bersonol dyn sydd wedi brwydro â meddyliau tywyll ar hyd ei fywyd, ond yn llwyddo i ddeall a delio â’r meddyliau hynny erbyn heddiw.

Nid oes dwywaith ei fod yn gyfnod euraidd yn United. Roedd yn cael ei hyfforddi yn y tîm ieuenctid o dan rhai o gewri’r byd pêl-droed ar y pryd. Mae Beckham, Keane, Gary Neville, Giggs a Teddy Sheringham yn enwau sy’n cael eu pupro drwy gydol y gyfrol.

Mae yma straeon am fywyd glamorous pêl droedwyr, neu yn hytrach eu bywyd oddi ar y cae, ond câi Rhodri mwy o bleser mewn llenyddiaeth a cherddoriaeth indie na cheir fflash ac R&B.
Roedd o drwch blewyn i gael rhannu cae gyda’r sêr yma, cyn i’r freuddwyd gael ei gipio oddi wrtho, o ganlyniad i anaf i’w ben-glin.

Yn ogystal â’i dalent ar y cae, mae personoliaeth Rhodri yn serennu drwy gydol y gyfrol. Mae rhywun yn cynhesu ato yn syth gan ei fod mor onest ac agored am ei hun a’i brofiadau. Yn enaid tyner ers pan oedd yn blentyn, ond mae’n amlwg mai yn y tynerwch hwnnw mae ei gryfder.

Gadawodd gartref yn 16 mlwydd oed ac ymddeol o’r gêm yn gyfan gwbl erbyn yr oedd yn 25. Cyn i oedolyn ifanc ddechrau’n iawn ar ei yrfa rodd Rhodri fel petai wedi byw un bywyd yn barod.

Mae ymddeol mor ifanc yn mynd i fod yn anodd ar y gorau, a cheisio rheoli eich iechyd meddwl yr un pryd yn mynd i fod yn gamp yn ei hun.

Wrth ddarllen profiadau Rhodri o fod yn y garfan mae rhywun yn gweld o lygaid y ffynnon y pwysau cyson sydd ar y chwaraewyr. Yr hunan feirniadu, yr awyrgylch gystadleuol, y pwysau i ennill. I fod y gorau trwy’r amser. Nid oedd lle i fod yn ‘wan’ yn gorfforol neu’n feddyliol, ond nid oedd yr un ymwybyddiaeth yr adeg honno am iechyd meddwl. Gallwn ddweud yn eithaf hyderus bod hynny wedi newid yn gyfan gwbl erbyn heddiw. Difyr yw darllen am y diwylliant ‘ystafell locer’, a’r gemau ‘initation’ oedd yn cael eu trefnu gan y chwaraewyr yn y tîm cyntaf i godi cywilydd ar y chwaraewyr ifanc, gyda Giggs yn cymryd yr awenau.

Mae’r gyfrol hon yn taflu goleuni ar iechyd meddwl ymysg dynion ifanc, ond gall bawb ddysgu rhywbeth o’r gyfrol hon, nid pêl-droedwyr neu ffans pêl-droed yn unig.

Wedi treulio ei ieuenctid yn ceisio bod yn ddisgybledig, erbyn hyn mae wedi dysgu i ildio i rai sefyllfaoedd a gweithio drwy’r teimladau cymhleth. Yn ogystal â gweithio tu ôl i’r llenni yn cyfarwyddo a chynhyrchu rhaglenni dogfen, mae Rhodri wedi hyfforddi fel Ymgynghorydd Ffitrwydd Seicolegol. Yn y gyfrol mae’n crybwyll athroniaethau amrywiol, gyda Stoiciaeth yn athroniaeth a oedd yn amlwg wedi taro tant. Gall rhywun ddweud o’r ffordd mae Rhodri yn ysgrifennu a’i ddawn dweud naturiol ei fod yn sicr yn mynd i ysbrydoli a gwneud gwahaniaeth yn y maes.

Wedi darllen y dudalen olaf a’i gerdd annwyl i’w feibion, fyddai’n meddwl nid am Man U, ond am Rhodri Jones a’r cam pwysig mae wedi’i wneud wrth ysgrifennu’r llyfr yma.

Mae Meddwl am Man U gan Rhodri Jones ar gael nawr (£9.99, Y Lolfa).

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s