Pennod 1 | Rob gan Mared Lewis (Cyfres Amdani)

Nofel i ddysgwyr Cymraeg Lefel Uwch ydi Rob. Mae’r nofel wedi’i hysgrifennu gan Mared Lewis, sy’n diwtor Cymraeg i oedolion.

Mae Cyfres amdani yn gyfres gyffrous o lyfrau darllen ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Mae’r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel – Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch. Mae yna restr geirfa ar waelod bob tudalen i helpu’r darllen.

Mae Rob a’i ddau blentyn yn symud i fyw i dŷ ei fodryb, ac yn dechrau bywyd newydd fel tad sengl. Ond ydy hi’n hawdd cynnau tân ar hen aelwyd? Nofel lawn hiwmor, sy’n ymdrin â nifer o themâu cyfoes.

“Nofel gynnes, annwyl am ddechrau eto a cheisio magu plant ar eich pen eich hun. Mi wnes i syrthio mewn cariad gyda Moc!”

Bethan Gwanas

Pennod 1

Pan mae mwg du yn dod allan o injan car, dydy o byth yn newyddion da. A dydy o’n bendant ddim yn newyddion da yng nghanol nunlle yn y tywyllwch.
‘Rob.’ Daeth llais bach o sedd gefn y car.
Wnes i ddim ateb.
‘Rob, pam mae’r car wedi stopio?’
Dw i’m yn siŵr. A phaid â galw fi’n Rob.’
Dydy Moc erioed wedi fy ngalw i’n ‘Dad’, dim ond yn ‘Rob’. Roedd o’n eitha ciwt ar y dechrau ac roedd Siwsi a fi’n chwerthin bob tro. Ella mai hynny oedd y drwg ar y pryd. Ddylen ni ddim fod wedi chwerthin. A rŵan roedd yr enw wedi glynu, ond roedd y chwerthin wedi stopio. Doedd Siwsi a finnau ddim wedi chwerthin efo’n gilydd ers i ni wahanu.
‘Pam, Rob? Pam mae o wedi stopio?’
A Ffion? Wel, ro’n i’n lwcus os oedd Ffion yn edrych arna i o gwbl dyddiau yma, heb sôn am fy ngalw i’n ‘Dad’ neu unrhyw beth!
Ar y gair, dyma Ffion yn deffro o’i byd dan ei chyrn clustiau ar ôl gweld bod y car ddim yn symud.
‘Pathetig.’
‘Diolch, Ffi, croeso’n ôl!’ medda fi, yn y llais ‘tydw i’n dad cŵl a tydy pob dim yn grêt’. Ro’n i wedi dechrau casáu’r llais yna! Roedd o’n gwneud i mi swnio fel athro oedd isio bod yn ffrind i’w ddisgyblion. Athro oedd yn gwisgo jîns…

‘Wel?’
‘Ma’r car wedi torri lawr, Ffi,’ medda fi, a difaru dweud rhywbeth mor amlwg.
‘Dw i’n gweld hynna, tydw! Pwynt ydy, beth wyt ti’n mynd i wneud am y peth?’ meddai Ffion wedyn. ‘Fedrwn ni ddim jyst…’
Yna gwnaeth sŵn tebyg iawn i ddafad mewn poen!
‘Fflipin ’ec! ’Dan ni yng nghanol…’
‘Nunlle. Ti’n iawn.’
‘Dymp!’
Roedd Ffion wedi darllen y llawlyfr ar sut i fod yn ferch ifanc stropi yn fanwl iawn, chwarae teg iddi.
‘Dylen ni fod wedi dŵad ar y trên!’ meddai. ‘Ddudais i, do!’
‘A be fasen ni wedi neud efo’r holl stwff sy gynnon ni yn y cefn, Ffion? Ei osod o ar y to?’
Rhoddodd Ffion ei chyrn clustiau yn ôl ar ei phen yn flin ac edrych drwy’r ffenest eto, er bod dim byd i weld!
‘Trên!’ meddai Moc. ‘’Dan ni’n cael mynd ar y trên rŵan?’
*
Erbyn i’r gwasanaeth achub ceir gael hyd i ni o’r sgwrs ffôn, a finnau ddim yn hollol siŵr sut i ddweud lle roedden ni beth bynnag, roedd hi tua un ar ddeg o’r gloch y nos. Roedd hi’n awr
arall cyn i ni fedru cario ymlaen efo’n taith.
Cyn cychwyn y car, edrychais yn ôl ar Moc a Ffion, er mwyn dweud rhywbeth hapus a phositif wrthyn nhw, ond roedd y ddau yn cysgu’n drwm, a phen Moc ar ysgwydd Ffion.

Teimlais yn gynnes ac yn obeithiol wrth edrych arnyn nhw. Mi fydd hyn yn iawn, Rob Phillips, meddyliais. Mi fydd hyn i gyd yn iawn.

nunlle – nowhere dw i’m (dw i ddim) – I’m not
cyrn clustiau – headphones

Ddudais i (Dwedais i / Mi wnes i ddweud) – I said

Mae Rob gan Mared Lewis ar gael nawr, £7.99.

Hefyd ar lefel Uwch:

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s