Adolygiad | Mori gan Ffion Dafis

“Roedd Dyddgu’n bodoli yn y byd a oedd yn ddychryn iddi.”

Dydi Morfudd ddim yn deall pobl a dydi pobl ddim wedi trio ei deall hi. Pan m ae’n derbyn cais Facebook gan ferch ifanc sy’n byw ei bywyd ar y we, m ae natur chwilfrydig Morfudd yn deffro.
Wrth i’w hobsesiwn â’r ferch drydanol yma dyfu fe orfodir Morfudd i wynebu cyfrinachau ei gorffennol. A fydd y clwyfau sy’n byw yn ei chrombil yn ei gyrru i le fydd yn sigo bydoedd y ddwy am byth?

Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes o Mori gan yr actores amryddawn Ffion Dafis .

Mae’n rhaid imi ddweud ar y dechrau fel hyn nad nofel braf i’w darllen mo Mori. I’r gwrthwyneb, mae’n nofel sy’n aflonyddu. Ond beth pe bawn i’n dweud bod hynny’n rhan o’r apêl? Mae’n destament i’r ffaith bod yma awdur sy’n gwybod sut i drafod pethau anodd, chwerw, a gwneud hynny mewn ffordd sy’n codi croen gŵydd ar ei chynulleidfa. Felly, os ydych chi’n chwilio am stori droellog, wyrdroëdig, yna rydych chi wedi dod o hyd i’r union nofel i fodloni’r anghenion hynny.

Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn diffinio’r gair ’gwehilyn’ fel gronyn diwerth, ac yn wir, dyna ydi’r prif gymeriad Morfudd yn llygaid ei chymuned. Mae hi’n weddw, yn graig o arian, ac nid yw’n gwneud un diwrnod o waith. Ond er hyn i gyd, nid yw’n ennyn tosturi na chenfigen ei chymdogion. Fyddai neb eisiau byw ei bywyd hi.

Hawdd fyddai meddwl i’w bywyd fod yn un ble cafodd bopeth ar blât, ac nad yw’n gwybod beth yw dioddef. Ond fel pob cymeriad gwerth ei halen, mae yna fwy o ddyfnder i Morfudd. Yn raddol bach, datgelir inni fod cymaint o’i gorffennol yn llywio gweithredoedd ei phresennol, a daw i’r amlwg bod y gorffennol hwnnw’n un llawn poen a brwydrau.

Dyma nofel sy’n mynd at grombil themâu megis nwyd a chwant, creulondeb a chasineb, ac ambell ysbaid o gariad platonig, dwfn. Ond efallai’n fwy na dim, mae’r nofel hon yn profi mor hawdd yw troedio dros y ffin i fyd obsesiwn a gwallgofrwydd, ac y gallai hynny droi’n wirionedd i lawer o bobl sydd wedi profi trawma mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Sut i grynhoi’r nofel hon yn daclus? Amhosib gwneud hynny, oherwydd nofel am flerwch dynol yw hi yn ei hanfod. Ond pe bawn i’n gallu dweud unrhyw beth amdani, byddwn yn dweud ei bod hi wedi gwneud imi feddwl mwy am gyn lleied rydw i’n ei wybod, mewn gwirionedd, am y bobl sydd o’m cwmpas bob dydd. Mae pobl yn amlhaenog, yn tydyn? A’u cyfrinachau’n treiddio’n ddwfn…

Mae Mori gan Ffion Dafis ar gael nawr (£8.99, Y Lolfa).

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s