Adolygiad | Cors Caron gan Meleri Wyn James

Cors Caron gan Meleri Wyn James

Nofel ddirgelwch ydi Cors Caron, nofel sy’n symud yn gyflym rhwng dau fyd, ac am berthyn, cariad a’r newid yn ein hagwedd at yr amgylchedd. Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes:

Ar ôl gorffen y llyfr hwn, teimlaf fy mod wedi rhannu’r antur i gyd gyda’r prif gymeriad, Caron. Er ei bod hi’n ifanc, mae hi’n ferch ddewr ac annibynnol, sy’n llawn egwyddorion cadarn. Mae’n amlwg bod ganddi feddwl mawr o’i hail gartref, Cors Caron, ac mae hi’n benderfynol o wneud pob dim o fewn ei gallu i gadw’r lle fel y mae, yn ei harddwch naturiol. Ond mae datblygiadau ar y safle yn golygu bod peryg i’r lle hwn, sydd mor annwyl iddi, gael ei ddifetha. Diolch byth ei bod hi’n gymeriad sy’n fodlon cerdded yr ail filltir, wrth iddi ddweud: ‘Rhaid i ni stopio nhw, neu fydd dim Cors Caron ar ôl.’ Ond, a fydd hyn yn ddigon i roi diwedd ar y gwaith?

            Er bod yr amgylchedd ac argyfwng hinsawdd yn themâu amlwg yn y nofel, mae yna themâu eraill sy’n rhannu’r un pwysigrwydd. Roedd hi’n braf gweld y cyfeillgarwch clòs rhwng Caron ac Iwan ar ddechrau’r llyfr, wrth i’r ddau rannu’r un egni chwareus a chwilfrydedd tuag at y byd. Nid anodd chwaith oedd dotio ar Sam, y ci, sy’n haeddu pob cydnabyddiaeth! Roedd presenoldeb Sam yn gymorth mawr i Rhys, tad Caron, yn ystod ei awr dywyllaf, sy’n brawf na ddylwn ni fyth ddibrisio gwerth ein ffrindiau bach ffyddlon. Mae’r llyfr hefyd yn rhoi golwg i’r darllenydd ar berthynas ifanc yn blodeuo, ac yn cyffwrdd yn ysgafn ar themâu megis mislif a rhyw. Mae’r rhain yn rhoi mewnwelediad i ni i feddyliau a theimladau arddegolion – meddyliau a theimladau cwbl naturiol.

            Addas yw cloi drwy sôn am thema arall sy’n ganolog i’r naratif. Mae yna gymaint o bethau i’w dweud am Caron, cymaint o rannau i’w chymeriad. Un rhan yw’r ffaith ei bod hi’n byw â’r cyflwr epilepsi, ond mae hi’n awyddus i beidio â gadael i hyn ei diffinio hi. Yn hytrach, mae hi’n dal ati gyda’i bywyd bob dydd ac yn ystyried ei chyflwr yn bŵer arbennig. Mae hyn yn rhoi tro hyfryd ar sefyllfa a all fod yn ddychrynllyd iawn i’r sawl sy’n profi episod epileptig, ac mae’r awdur yn llwyddo i gyfleu hyn mewn ffordd sydd ddim yn tynnu oddi ar ddifrifoldeb y cyflwr mewn unrhyw ffordd. Mae’r awdur yn cymryd cam mawr ymlaen trwy amlygu sut mae’r ymennydd yn cael ei effeithio yn dilyn episod. Mae’r disgrifiad yn agoriad llygad gwirioneddol, ac felly, credaf ei bod hi’n hanfodol pwysleisio bod y llyfr hwn yn un addysgiadol hefyd.

            I grynhoi, dyma lyfr bywiog a dirgel, sy’n eich cadw ar flaenau eich traed. Mae’n taro goleuni ar bethau sydd angen eu trafod yn ein byd ni heddiw, ac mae’r pethau hyn yn cael eu trafod mewn ffordd aeddfed a hawdd i’w deall. Yr unig beth sydd ar ôl i’w ddweud, mewn gwirionedd, yw darllenwch!

Mae Cors Caron gan Meleri Wyn James ar gael nawr (£7.99, Y Lolfa).

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s