Adolygiad | Paid â Bod Ofn gan Non Parry

“Paid â bod ofn, Agor dy galon…”

… meddai anthem Eden, grŵp mwyaf y sin bop Gymraeg. Ond beth yw’r gwir y tu ôl i’r geiriau?

Yn ei hunangofiant cignoeth, mae’r gantores Non Parry yn codi’r llen ar glamyr bywyd yn llygad y cyhoedd ac yn trafod iechyd meddwl yn onest iawn. Mae’n siarad am ddioddeg o OCD ac o orbryder, am fod yn wraig ac yn fam berffaith amherffaith sydd wedi dysgu byw gyda heriau salwch ei gŵr Iwan John.

Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes o Paid â Bod Ofn gan Non Parry:

Os ydych chi’n chwilio am gyfrol sy’n llawn hiwmor, gonestrwydd a ffraethineb, ac un sydd ar yr un pryd yn teimlo fel sesiwn therapi adeiladol, yna byddwn yn argymell ichi roi cynnig ar y gyfrol hon. O’r cychwyn cyntaf, mae gan yr awdur ffordd o siarad sy’n ystwyth ac agos-atoch, nes eich bod yn teimlo eich bod yng nghwmni ffrind. Mae hi’n feistr ar y grefft o fod yn ddi-flewyn-ar-dafod, ond mewn ffordd sy’n garedig bob amser. Mae hi’n cadw’n driw at ei llais ei hun hyd y diwedd ac yn creu darluniau real o wahanol agweddau ar ei bywyd. Ac nid codi cwr y llen ar ei bywyd y mae hi yma – mae hi’n ddigon dewr i ddangos yr haenau i gyd, y da a’r drwg.

Mae’n amlwg bod teulu a ffrindiau yn ganolog i’w bywyd, ac felly’r gyfrol. Hawdd yw dotio at ei disgrifiadau o’r rhai sy’n annwyl iddi, oherwydd llwydda i roi tro unigryw a hael ar bob un o’r disgrifiadau hyn. Gwerthfawrogol yw’r gair sy’n dod i’r meddwl wrth eu darllen – rydym yng nghwmni rhywun sydd ddim yn cymryd ei hanwyliaid yn ganiataol.
Ac mae’r disgrifiadau hyn yn llifo’n naturiol, a’r profiadau bywyd sy’n cael eu cynnwys yn rhai mor fywiog a lliwgar. Dyw diflastod ddim yn cael lle i anadlu yma, mae hynny’n sicr.

Ond yr hyn sydd wedi fy nghyffwrdd i’n fwy na dim am y gyfrol hon yw sut mae’r awdur yn ymdrin â heriau iechyd meddwl. Mae ganddi ffordd arbennig iawn o gyfleu’r teimlad o arwahanrwydd ac argollrwydd sy’n dod law yn llaw â gorbryder ac iselder. Ac eto, nid crafu’r wyneb mae hi yma, ond mae hi’n trafod y mannau tywyllaf y tu mewn iddi hi ei hun, a pha mor hyll yw natur y cyflyrau hyn pan maent am y gorau i herio rhywun. Mae hi hefyd yn dangos sut gall un gair bach fwrw craith dros weddill bywyd rhywun, sydd yn ei dro yn pwysleisio pwysigrwydd dewis ein geiriau yn ofalus a gwneud yn siŵr nad yw sylwadau difeddwl yn cael eu hadrodd ar draul teimladau rhywun. Ac er gwaethaf yr holl felltithion sy’n dod â gorbryder ac iselder, mae hi hefyd yn gwneud inni sylweddoli nad yw sensitifrwydd yn ddrwg i gyd, a bod angen ei ddathlu o bryd i’w gilydd oherwydd dyma sy’n rhoi inni empathi.

Allwn i ddim meddwl cloi’r adolygiad hwn gydag unrhyw ddyfyniad oni bai’r canlynol:
‘Mae bywyd fath â treiffl, lot o ddarnau bach lyfli ond ambell i lwmpyn ych a fi bysa’n well gen ti osgoi neu ei dynnu allan.’
Faswn i ddim wedi gallu meddwl am gymhariaeth fwy addas fy hun.

Mae Paid â Bod Ofn gan Non Parry ar gael nawr (£9.99, Y Lolfa)

www.ylolfa.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s